Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4892z ostatnich 7 dni
18247z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENZIN sp. z o.o
ul. Czerniakowska 81/83
00-957 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 609-612-360, tel. 669-690-124, tel. 691-023-563
m.mielnicki@cenzin.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 609-612-360, te
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ,,Instalacji fotowoltaicznej na budynku CENZIN sp. z o.o. przy ulicy Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie"
Przedmiotem zapytania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku CENZIN sp. z o.o. (Cenzin/Zamawiający) przy ulicy Czerniakowskiej 81/83 w Warszawie.
1. Charakterystyka obiektu.
1.1. Siedziba CENZIN jest usytuowana w dzielnicy Mokotów, obręb 1-03-06, na działce numer 60 o powierzchni 1456 m2,
1.2. Powierzchnia zabudowy budynku: 647,5 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 3066 m2,
1.3. Wysokość budynku: 22 m, ilość kondygnacji naziemnych: 5,
1.4. Dach budynku jest 2-spadowy o powierzchni ~ 675m2, kat nachylenia 36° (rzut dachu w załączeniu),
1.5. Brak bezpośredniego wejścia na dach poza wybranymi otworami okiennymi na ostatniej kondygnacji, dostęp do dachu przy użyciu podnośnika, względnie z przylegającego budynku mieszkalnego.
1.6. Średnie zużycie energii elektrycznej Zamawiającego wynosi ~ 300MWh/rok,
1.7. Cenzin ma zawartą z Innogy Polska S.A. umowę kompleksową na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji (umowna moc przyłączeniowa 120 MW, grupa taryfowa C21, okres rozliczeniowy 1 miesiąc)
2. Zasadnicze założenia dotyczącej zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej
2.1. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zaprojektowania instalacji:
a) która pozwoli na osiągnięcie możliwie największych oszczędności finansowych w stosunku do nakładów, które Zamawiający poniesie na wykonanie instalacji,
b) uwzględniającej założenia wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania,
c) adekwatnej do nośności konstrukcji oraz poszycia dachu budynku (dokonanie stosownej analizy w tym zakresie pozostaje po stronie Wykonawcy),
2) przedłożenia Zamawiającemu projektu oraz wizualizacji instalacji, w celu akceptacji przed rozpoczęciem montażu (Cenzin zastrzega sobie prawo do ingerencji w powstającą koncepcje, zaś Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do uzasadnionych wytycznych lub uwag Zamawiającego),
3) przedstawienia obliczeń i symulacji przewidywanych oszczędności, które osiągnie Zamawiający w związku z funkcjonowaniem instalacji w okresie 5, 10, 15, 20 i 25 lat,
4) przedłożenia Zamawiającemu obliczeń i symulacji wydajności instalacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów,
5) określenia okresu gwarancji udzielonej na instalacje jako całość oraz jej poszczególne elementy,
6) złożenia wariantowych ofert cenowych, uwzględniających finansowanie w opcjach:
a) pełne finansowanie przez Zamawiającego, przy założeniu podziału płatności jak poniżej:
o 10% uzgodnionej kwoty po zawarciu umowy,
o 40% (j.w.) po wykonaniu projektu/wizualizacji oraz 50% prac montażowych,
o 50% (j.w.) po zakończeniu prac, dokonaniu odbioru oraz uruchomieniu instalacji,
b) finansowanie inwestycji w ramach leasingu, w okresie 60 miesięcy za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez Wykonawcę,
c) finansowanie inwestycji poprzez kredyt bankowy, w okresie j.w.,
7) przedstawienia dotacji, o które może ubiegać się Zamawiający w związku z wykonaniem oraz uruchomieniem instalacji, w przypadku potrzeb pośredniczenia w pozyskaniu dotacji przysługujących Zamawiającemu,
8) realizacji prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w sposób, który nie będzie zakłócał bieżącego funkcjonowania Cenzin,
9) montażu instalacji do dnia 29.10.2021 r., bezzwłocznego zgłoszenia gotowości do jej odbioru, wymiany licznika/ów przez Innogy Polska S.A., tak aby uruchomienie instalacji nastąpiło do dnia 15.12.2021 r.
10) zapewniania wymaganej obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej instalacji.
2.2. W ramach przygotowanego projektu wykonawczego oraz na etapie wykonania i uruchomienia instalacji Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień lub pozwoleń formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.
2.3. Po wykonaniu oraz uruchomieniu instalacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, protokołami zdawczo-odbiorczymi, gwarancjami, instrukcjami obsługi itp.

Specyfikacja:
2.4. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnych na terenie obiektu przed wyznaczoną datą składania ofert przez przedstawicieli podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Składanie ofert:
2.5. Ofertę (wypełniony i podpisany skan formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania danego podmiotu) należy przesyłać do dnia 23.08.2021 r. na adresy e-mail wskazane w pkt. 2.10, alternatywnie oryginał wypełnionego i podpisanego (j.w.) formularza należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Wymagania:
2.6. Po analizie pozyskanych ofert Zamawiający przewiduje dodatkowe konsultacje / negocjacje z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, ustalenia ostatecznej wartości oferty oraz terminu wykonania instalacji.
2.7. W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (Zamawiający dopuszcza nieznaczne modyfikacje umowy, w ramach podjętych w tym zakresie uzgodnień z wyłonionym Wykonawcą).
2.8. Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku, w przypadku potrzeb udostępni jej wybrane części na potrzeby przygotowania oferty, zaś wyłonionemu Wykonawcy udostępni również inną posiadaną dokumentację obiektu, w tym wybranych instalacji.
2.9. Cenzin zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści niniejszego zapytania, o czym powiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
2) anulowania przedmiotowego postępowania na jego każdym etapie bez podania przyczyn, w takim przypadku oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Kontakt:
2.10. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Zamawiającego pozostają:
1) Pan Marek Mielnicki, tel. 609-612-360, e-mail: m.mielnicki@cenzin.com
2) Pan Rafał Winiarski, tel. 669-690-124, e-mail: r.winiarski@cenzin.com
3) Pan Paweł Osiecki, tel. 691-023-563, e-mail: p.osiecki@cenzin.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.