Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
5123z ostatnich 7 dni
20198z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawa przewodu grzewczego

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa przewodu grzewczego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Asfalt Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 308 17 90, kom. 505 050 038
mikolaj.grudzien@lotosasfalt.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1200504,28e0f36516ffb89167f8dae65107146c.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 308 17 90,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż i dostawa przewodu grzewczego typ 15VPL2-CT do ramion nalewczych nalewaków w Zakładzie Produkcyjnym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty, na sprzedaż i dostawę Przewodu grzewczego typ 15VPL2-CT w ilości 300mb do ramion nalewczych nalewaków w Zakładzie Produkcyjnym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku (dalej również jako ,,PZG").
Specyfikacja prac remontowych:
- zgodnie z załączonym Zamówieniem wraz z załącznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w załączniku nr 2 (Przewód grzewczy typ 15VPL2-CT_ specyfikacja) do Zamówienia będącego załącznikiem do niniejszego postępowania.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Sprzedaż i dostawa przewodu grzewczego ograniczającego moc typ 15VPL2-CT - 300 m. 300 mb

Dokument nr: Z87/376265

Specyfikacja:
Do dnia 03.08.2021r. możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej, którą należy wcześniej umówić z Przedstawicielem Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1200504,28e0f36516ffb89167f8dae65107146c.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
29- 07- 2021 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
06- 08- 2021 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
02- 08- 2021 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1200504,28e0f36516ffb89167f8dae65107146c.html

Wymagania:
1. Dokumentację ofertową, wnioski oraz pytania należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej. Do dnia 6.08.2021r., do godziny 11:00 należy przedłożyć ofertę. Termin składania przez oferentów wniosków i zadawania pytań do treści zapytania ofertowego upływa z dniem 02.08.2021r., do godziny 11:00 natomiast termin udzielenia na nie odpowiedzi upływa z dniem 03.08.2021r. Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT - Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.

2. Dostarczenie i przedłożenie oferty do LOTOS Asfalt, nie gwarantuje przekazania oferentowi zadania do realizacji.

3. Warunkiem uczestnictwa w PWK jest złożenie kompletnej dokumentacji ofertowej która powinna zawierać:
o OFERTĘ z następującymi danymi:
- CENA za sprzedaż i dostawę, którą należy wpisać do aktywnego formularza platformy Logintrade. W ofercie w wersji pisemnej należy potwierdzić cenę.
- GWARANCJE - potwierdzenie opisanych w zamówieniu,
- TERMIN REALIZACJI - potwierdzenie przedstawionego w zamówieniu,
o Akceptację dla wzoru Zamówienia,
o Warunki i harmonogram płatności - akceptacja,
o Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzający występowanie Oferenta w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (KRS, NIP, REGON)
o Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki z określeniem zakresu - podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (jeśli dotyczy),
o Numery kont na które (w przypadku zlecenia prac) będą realizowane płatności,
o Adres poczty elektronicznej z którego będą wysyłane faktury w formie elektronicznej,
o Oferty powinny być złożone w części handlowa i merytoryczna.

4. Oferent nie może wprowadzić zmian w dokumentacji ofertowej po upływie terminu składania ofert.

5. Oferent złoży ofertę na realizację kompletnego zadania. Oferta zostanie oceniona wg następujących kryteriów:
a) Cena.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do podziału Zadań pomiędzy poszczególnych Oferentów, jak również do zmniejszenia zakresu dostawy lub rezygnacji z realizacji zadania w całości, na każdym (dowolnym) etapie procesu wyboru kontrahenta dla przedmiotowego zadania.

7. Spółka może odrzucić ofertę, jeżeli:
a. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, a w szczególności, gdy nie zawiera kompletu danych wymienionych w punkcie 3 zapytania ofertowego,
b. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. Została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
d. Zawiera błędne obliczenie ceny, niebędące oczywistą omyłką pisarską,
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Zmiany w treści i wycofanie oferty.
a. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Spółki.
b. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, oznaczone i opisane ,,modyfikacja" lub ,,wycofanie".
c. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie składania ofert.

9. Termin związania ofertą.
Oferent jest związany ofertą w okresie 90 dni od terminu składania ofert.

10. Wyniki postępowania i warunki zawarcia Zamówienia.
a. Spółka powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie zawiadomienie do Oferentów, którzy złożyli ofertę.
b. Spółka zastrzega sobie możliwość przekazania nazwy wybranego kontrahenta, innym kontrahentom biorącym udział w postępowaniu.
c. Warunkiem podpisania Zamówienia jest zaakceptowanie wzoru Zamówienia załączonego do zapytania ofertowego. Akceptacja ma być wyrażona w formie Oświadczenia Oferenta i dołączona do Oferty.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia wyboru kontrahenta w kilku etapach.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Sprzedaż i dostawa przewodu grzewczego typ 15VPL2-CT do ramion nalewczych nalewaków w Zakładzie Produkcyjnym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta: PLN

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Mikołaj Grudzień
tel:
e-mail: mikolaj.grudzien@lotosasfalt.pl
W szczególnych przypadkach (np. problem z dostępem do Logintrade) można kontaktować się bezpośrednio z Przedstawicielem Zamawiającego panem Mikołajem Grudzień, pod nr tel. (58) 308 17 90, kom. 505 050 038, lub adresem e-mail:mikolaj.grudzien@lotosasfalt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.