Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4964z ostatnich 7 dni
18944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót drogowych

Przedmiot:

Wykonanie robót drogowych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY WIŚNIOWA
ul. Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa
powiat: strzyżowski
tel. 0172775062 w.36 lub 695377180
pawel.furtek@wisniowa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiśniowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0172775062 w.36
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

2. Opis przedmiotu zamówienia :
Wykonanie robót drogowych według załączonego przedmiaru robót, warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 2.
3. Opis warunków realizacji zamówienia: wg załącznika 1

Dokument nr: P.271.2.13.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przedłożyć WYŁĄCZNIE na adres pawel.furtek@wisniowa.pl, w terminie do dnia: 06 sierpnia 2021r., do godz.900, z umożliwiającym identyfikację, dopiskiem w/w znaku sprawy w temacie wiadomości.(Np. "OFERTA Znak sprawy P.271.2.13.2021")

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 15 październik 2021r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających - na drodze Szufnarowa dz. o nr ewid. 2860 i Niewodna dz. o nr ewid.1139,1195 -roboty podobne na dalszym odcinku drogi

Wymagania:
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która musi zawierać:
nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, telefon, adres poczty elektronicznej wykonawcy,
NIP wykonawcy, deklarowany termin realizacji zamówienia, deklarowany okres gwarancji rękojmi, wartość brutto przedmiotu zamówienia, stanowiącą cenę zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie),wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie ), wartość i stawkę podatku VAT w PLN (cyfrą i słownie ), oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
UWAGA 1 Wykonawca ma prawo utajnić treść oferty poprzez jej zaszyfrowanie. Hasło do jej poprawnego otwarcia Wykonawca może przesłać mailowo, po terminie składania ofert lub udostępnić je telefonicznie lub SMS na numer 695377180
UWAGA 2 Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za poprawne rozszyfrowanie wiadomości. Nie jest dopuszczalne powtórne wysłanie oferty po terminie na jej przekazanie.
7. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie.
8. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
8.1 Kryteria do punktacji:

A) Kryterium : OFEROWANA CENA (KC),
waga kryterium = 100%
1) Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ocenianym kryterium oferowana cena wynosi 100 pkt i otrzymuje ją oferta z najniższą oferowaną ceną.
2) Pozostałe oferty otrzymują punktacje wyliczona wg wzoru:
100 pkt , gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium oferowana cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
CB - cena zaoferowana w ofercie badanej

1) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt
2) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi).
3) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
9. Termin wiązania ofertą - 30 dni.
10. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty -12 miesięcy

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Furtek Paweł . tel. 17 2775062 w.36 lub 695377180, email: pawel.furtek@wisniowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.