Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4872z ostatnich 7 dni
19066z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe w Sądzie

Przedmiot:

Roboty remontowe w Sądzie

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KALISZU
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
zamowienia@kalisz.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, w Sądzie Rejonowym
w Pleszewie oraz wymiana czujek przeciwpożarowych
w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Wykonanie robót remontowych w Sądzie Okręgowym w Kaliszu oraz w Sądzie Rejonowym w Pleszewie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w następujących lokalizacjach:
a. w Sądzie Okręgowym w Kaliszu przy Al. Wolności 13 w skrzydle zachodnim w zakresie: remont pomieszczeń biurowych i sal rozpraw w szczególności: demontaż okładzin ścian z boazerii drewnianej, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, likwidacja spękań, osprzętu instalacji elektrycznej oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót,
b. w Sądzie Okręgowym w Kaliszu przy Al. Wolności 13 w skrzydle południowym w zakresie: remont pomieszczenia sali konferencyjnej, sali rozpraw oraz sanitariatów w szczególności: demontaż okładzin ścian z boazerii drewnianej, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, likwidacja spękań, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie podłoży, malowanie powierzchni wewnętrznych, malowanie okien i parapetów, wymiana posadzek, skucie i wykonanie okładzin ściennych z płytek, wymiana armatury sanitarnej, osprzętu instalacji elektrycznej oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót,
c. w Sądzie Rejonowym w Pleszewie w zakresie: remont schodów zewnętrznych wejściowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w szczególności: skucie istniejącej okładziny z płytek wraz z warstwą podbudowy, demontaż balustrad, częściowe rozebranie utwardzenia terenu, wykonanie podłoża z jastrychu cementowego, wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów, wykonanie okładzin schodów, odtworzenie utwardzenia terenu, montaż balustrad oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w przedmiarze robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów dla części 1 określony jest w załącznikach do SWZ obejmujących:
a. przedmiar robót - Roboty remontowe w budynku (skrzydło zachodnie) Sądu Okręgowego w Kaliszu - branża budowlana (załącznik 1a)
b. przedmiar robót - Roboty remontowe w budynku (skrzydło południowe) Sądu Okręgowego w Kaliszu - branża budowlana (załącznik 1b)
c. przedmiar robót - Remont schodów zewnętrznych wejściowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Pleszewie - branża budowlana (załącznik 1c)
d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik 1d)

Część 2: Remont systemu sygnalizacji pożarowej w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie - etap II:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie w zakresie: wymiana czujek systemu sygnalizacji pożaru, wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. (zakres zamówienia został podzielony na dwa etapy - niniejsze zamówienie dotyczy części projektu budowlanego zgodnie z przedmiarem robót dla etapu II, etap I został zrealizowany w 2020r.)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, użytych urządzeń i materiałów dla części 2 określony jest w załącznikach do SWZ obejmujących:
a. przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - Wymiana czujek sygnalizacji pożaru w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie przy Ul. Sienkiewicza 11 (załącznik 2a)
b. przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - Wymiana drzwi przeciwpożarowych w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie przy Ul. Sienkiewicza 11 (załącznik 2b)
c. Projekt budowlany - Remont systemu sygnalizacji pożaru w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie przy Ul. Sienkiewicza 11 (załącznik 2c) - w zakresie wymiany czujek - etap II
d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Remont systemu sygnalizacji pożaru w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie przy Ul. Sienkiewicza 11 (załącznik 2d) - w zakresie wymiany czujek - etap II
e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Wymiana drzwi przeciwpożarowych w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie przy Ul. Sienkiewicza 11 (załącznik 2e)

CPV: 45453000-7, 45312100-8, 45310000-3, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00131001, 3/ZP/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzieleniem zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Systemu SmartPzp dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów znajdują się w rozdziale XII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl oraz zapoznać się z instrukcją użytkowania portalu określającą szczegółowo wymagania sprzętowe oraz wymagania w zakresie oprogramowania. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy elektronicznej https://ezamowienia.ms.gov.pl. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy elektronicznej https://ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.