Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
437z dziś
4913z ostatnich 7 dni
18894z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana bram do garaży

Przedmiot:

Wymiana bram do garaży

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
12/ 616-61-27, 12/ 616-61-28, 12 / 291-29-68, 12/ 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/35369/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12/ 616-61-27, 12/ 6
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie ZAPRASZA
do złożenia oferty na zamówienie pn.:
Wymiana bram do garaży położonych na os. Albertyńskim 31 ki. IV oraz Albertyńskim 33 kl. IV w Krakowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana bram do garaży położonych na os. Albertyńskim 31 kl. IV oraz Albertyńskim 33 kl. IV w Krakowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-brama garażowa, segmentowa, podnoszona ręcznie, kolor RAL8014 -zakres prac: zgodnie z przedmiarem robót.

Dokument nr: 122m/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/35369/details
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl do dnia 10.08.2021 r. do godz. 11:00. Należy dołączyć w formie skanu dokumenty wskazane w pkt.6. Oferta złożona w formie papierowej lub poprzez e-mail nie będzie rozpatrywana. Zamawiający informuję, że nie wymaga podpisania oferty Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożądany/wymagany* termin realizacji : od dnia zawarcia umowy do 15.10.2021 r.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy
4. Kryteria oceny oferty- Cena 100 % 5.Warunki udziału w postępowaniu: n/d
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
- podpisany przez osobę uprawnioną Formularz "oferty" wg załączonego wzoru.
- kosztorys ofertowy
7. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w ofercie
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/oyis przedmiotu zamówienia/*.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
10. Jeżeli cena zawarta w Ofertach przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli ważne Oferty. Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia negocjacji w przypadku, gdy cena Oferty znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na zrealizowanie zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić,
- zawiera rażąco niską cenę,
- nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń,
- została złożona przez wykonawcę, który ma zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub nie zawrzeć umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
13. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i wykonawcy wszelkie pytania, informacje, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski zwane dalej korespondencją, przekazują drogą elektroniczną poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl. a w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku awarii platformy) dopuszcza się możliwość przekazywania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@zbk.krakow.pl .
14.W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Małgorzata Hudyka tel.: 12 / 291-29-68

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.