Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
4996z ostatnich 7 dni
18976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych

Przedmiot:

Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
m.cejnuk@zdp.powiat-piotrkowski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski/proceedings
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego w 2021 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola w zakresie budowy chodnika w m . Magdalenka."
Długość odcinka - 0,375 km
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:
a) Roboty pomiarowe
b) Przestawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm
c) Wykonanie koryta gł. 20 cm
d) Wykonanie koryta pod zjazdy gł. 40 cm
e) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm
f) Ustawienie obrzeży betonowych 20 x 6 cm
g) Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdy gr. 20 cm
h) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
i) Wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
j) Regulacja urządzeń obcych
k) Plantowanie gruntu rodzimego za chodnikiem
l) Ustawienie tablic informacyjnych - 2 sztuki

,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1906E w m. Boryszów"
Długość odcinka - 0,110 km
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:
a) Roboty pomiarowe
b) Przestawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm
c) Regulacja studni kanalizacyjnej
d) Ustawienie obrzeży betonowych 30 x 8 cm
e) Ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm po zagęszczeniu
f) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o gr. 20 cm
g) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o gr. 10 cm
h) Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm
i) Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm
j) Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60 x 40 x 10 cm wraz z wypełnieniem pospółką

,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby Ul. Sportowa"
Długość odcinka - 0,630 km
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:
a) Roboty pomiarowe
b) Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z betonu
c) Rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm
d) Rozbiórka znaków i ich ponowne ustawienie
e) Wykonanie koryta gł. 25 cm
f) Wykonanie koryta pod zjazdy gł. 35 cm
g) Ustawienie obrzeży betonowych 20 x 6 cm
h) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach gr. 5 cm
i) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm
j) Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdy gr. 20 cm
k) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
l) Wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
m) Ustawienie tablic informacyjnych - 2 sztuki

CPV: 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00131457, ZDP-DP-II-B.3801.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządy Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. z siedzibą Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Tryb.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pcuw.powiat-piotrkowski.pl, adres urzędu al.3 Maja 33, 97-300 Piotrków Tryb., pokój nr 227.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.