Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Weronika" w Tychach
ul. Armii Krajowej 105
43-100 Tychy
powiat: Tychy
+48 32 218-60-99 +48 32 328-65-11
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: 2000,00 zł.
Nr telefonu: +48 32 218-60-99 +48
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Weronika" w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu (otwarcie ofert dnia 23.08.2021 r. o godz. 1600) na następujące roboty budowlane:
,, Wymiana pokrycia dachowego z pianki poliuretanowej na inny materiał wraz z wykonaniem lekkiej konstrukcji drewnianej do ukształtowania spadków na dachu budynku przy Ul. Dymarek 22-26".
Wymiana pokrycia dachowego z pianki poliuretanowej na inny materiał wraz z wykonaniem lekkiej konstrukcji drewnianej do ukształtowania spadków na dachu budynku przy Ul. Dymarek 22-26.
Zakres prac do wykonania:
o Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z pianki poliuretanowej o gr. 3-12cm na na dachu budynku. Dopuszcza się rozebranie pianki poliuretanowej tylko miejscowo pod montaż nowych łat drewnianych.
o Rozbiórka istniejących obróbek blacharskich na ogniomurach.
o Zabudowa nowych wpustów deszczowych - 3szt.
o Wykonanie 6 wyłazów technicznych poprzez wykucie otworów 60x60cm w stropodachu i zamocowanie nowych wyłazów technicznych wykonanych z desek krytych papą i blachą.
o Oczyszczenie podłoża, zamocowanie nowej konstrukcji drewnianej z łat impregnowanych o wymiarach 5x5cm w rozstawie max. 50cm w osiach wraz z ukształtowaniem odpowiednich spadków, montaż poprzeczek drewnianych co 1,5m oraz na łączeniu płyt.
o Zamocowanie płyt OSB 3 gr.24mm na wcześniej przykręconych łatach drewnianych
o Wykonanie nowego pokrycia dachowego polegającego na:
- Ułożeniu i zgrzaniu warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej wg wymagań Świadectwa ITB nr 974/93, np. papa PV60 S4 SS
- Ułożenie i zgrzanie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej np. typu POLBIT PYE 250 S52 SBS grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm, lecz o parametrach nie gorszych.
o Zamocowanie nowych obróbek blacharskich na murach ogniowych i kominach.
o Montaż nowych kominków wentylacyjnych stropodachu
o Konserwacja masztu antenowego i wymiana linek naciągowych ocynkowanych
Orientacyjna powierzchnia dachu w rzucie (bez wywinięć pionowych na ściany, ogniomury i
kominy) wynosi: P= ok. 36,0 x 12,0 = 432,0 m2
W ofercie należy podać cenę ryczałtową za wykonanie remontu dachu. Do oferty należy załączyć kartę techniczną i opis zastosowanego materiału.
Roboty zostaną rozliczone w oparciu o podaną do przetargu cenę ryczałtową za całość zadania. Należy podać także parametry cenotwórcze dla wyceny ewentualnych robót dodatkowych, które rozliczane byłyby kosztorysem powykonawczym wg KNR.
Koszt uczestnictwa w przetargu wynosi 100,00 zł brutto.

Dokument nr: L. dz. ZT/899/07/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 23.08.2021 r. o godz. 1600

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale technicznym w siedzibie Spółdzielni przy Ul. Armii Krajowej 105 oraz pod nr tel. 32 218 60 99 lub przez wysłanie zapytania na email biuro@smweronika.pl.
Specyfikacja istotnych warunków ww. robót zamieszczona jest na stronie www.smweronika.pl/GospodarkaNieruchomosciami/przetargi i może zostać wysłana e-mail.
Warunki uczestnictwa w przetargu.
Zapraszamy oferentów do dokonania wizji lokalnej budynku objętego ww. zadaniem w dniach 02.08.2021-19.08.2021 w godz.ch pracy spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu z inspektorem nadzoru pod numerem telefonu podanym powyżej.

Składanie ofert:
Oferty prosimy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 20.08.2021r. do godz. 11.00 łącznie z wpłaceniem wadium i kosztów przetargu. Koperta z ofertą powinna być zaklejona, opieczętowana i opisana (nazwa zadania oraz pieczątka firmowa).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 29.10.2021 r.

Wymagania:
Oferty na powyższe tematy powinny zawierać:
- kserokopię dokumentu rejestracyjnego firmy; NIP, REGON;
- oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek ZUS i podatków US;
- referencje z wykonania robót o podobnym charakterze;
- proponowany okres rękojmi;
- proponowany termin płatności (nie krótszy niż 14 dni od podpisania protokołu odbioru robót);
- termin zakończenia wykonania robót;
- dowód wpłaty za wadium (wpłata możliwa tylko w formie przelewu)
Kwota wadium dla wygrywającego przetarg zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które wyniesie 5% wartości zamówienia brutto z zaokrągleniem do 100 zł. Wykonawca w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do wykonania robót traci wadium na rzecz Spółdzielni. Wpłaty należy dokonywać na konto Spółdzielni w Banku
PKO BP nr 09 1020 2528 0000 0602 0014 7819.
Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zlecenie robót Podwykonawcy wymagać będzie uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Inwestora.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.