Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUNDACJA KOMPLEKS ZAMKOWY TARNOWICE STARE
Pyskowicka 39
42-612 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
605366700
biuro@fundacjakomplekszamkowy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61663
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: 605366700
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kopia Wykonanie prac budowlanych polegających na: Odbudowie częściowo zachowanego budynku gospodarczego (obory) w kompleksie zamkowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 39 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.10.03.01-24-0189/17 - Utworzenie Akademii Nauk Empirycznych AVATAR na terenie Zamku w dzielnicy Tarnowskich Gór - Tarnowicach Starych poprzez remont i renowację obiektu dziedzictwa narodowego jakim jest budynek Oranżerii c

Część 1
Roboty budowlane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Pyskowickiej 39 w Tarnowskich Górach, na działce nr 3681/6. Budynek objęty opracowaniem należy do kompleksu zamkowego i mieści się w jego północno wschodniej części. Od strony północnej i zachodniej znajduje się osiedle domów jednorodzinnych, od strony wschodniej - działki z zabudową jednorodzinną i zagrodową.
Budynek stanowiący przedmiot opracowania 2 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia.
2. Zakres robót obejmuje m.in.
2.1 Parter.
Na parterze zaprojektowano zasadniczą część pomieszczeń, służących celom edukacji z zakresu :
- rehabilitacji z wykorzystaniem urządzeń rzeczywistości wirtualnej,
- modelowania 3d z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i urządzeń
drukujących i wykonujących modele 3d.
2.2. Piętro.
Wschodnia część 1 piętra stanowi kontynuację i uszczegółowienie zagadnień funkcjonalnych parteru. Mieszczą się tu gabinety diagnostyczno - edukacyjne oraz edukacyjno rehabilitacyjne wykorzystujące konkretne urządzenia : UMR, EEG, gabinety relaksacyjne, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, magazyn oraz dwie sale szkoleniowe.
W części zachodniej 1 piętra zaprojektowano hostel, składający się z 11 pokoi mieszczących po 4 łóżka każdy. Każdy pokój posiada własną łazienkę.
2.3. Wykonanie ścian wewnętrznych w technologii murowanej oraz w postaci systemowych rozwiązań lekkich ścian gipsowo kartonowych. Ściany murowane, to głównie ściany wydzielające klatki schodowe oraz ściany szybu windowego.
Pozostałe ściany wewnętrzne działowe, to lekki system zabudowy gipsowo kartonowej.
Nowe ściany działowe - według układu zgodnego z częścią graficzną - projektuje się jako system lekkiej zabudowy gipsowo - kartonowej - np. Rigips.
Projektuje się ściany wewnątrzlokalowe, grubości o grubości 12,5cm - 15cm.
Ściany stanowiące wydzielenie dróg ewakuacyjnych należy wykonać jako ogniochronne REI15. Obudowa dróg ewakuacyjnych - EI-60. Ściany oddzielenia pożarowego (wydzielenie stref - REI-120. Wszystkie ściany muszą być ścianami o izolacyjności akustycznej min. 40 db. Wszystkie ściany muszą mieć swoją kontynuację w przestrzeni nadsufitowej.
2.4. Wykonanie kilku nowych otworów w istniejących ścianach nośnych na potrzeby urządzenia nowej funkcji. Otwory, przed ich wykonaniem należy zabezpieczyć stalowymi nadprożami - zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Krawędzie otworów w ścianach - wykończone tynkiem i gładzią gipsową z użyciem aluminiowych narożników wzmacniających.
2.5. W nowych i w przystosowanych istniejących otworach, należy zamontować drzwi drewniane z ościeżnicami opaskowymi, drzwi aluminiowe z przeszkleniami (głównie jako drzwi przeciwpożarowe) oraz drzwi stalowe - techniczne oraz p.poż.
2.6. Wykonanie otworów w stropach nad poszczególnymi kondygnacjami dla przejść instalacyjnych. Przejścia przez stropy należy dostosować do układu belek konstrukcyjnych.
2.7. Montaż instalacji elektrycznej - zgodnie z projektem PW inst. elektrycznej. Wszystkie kable należy prowadzić w peszlach, podtynkowo lub nad sufitami z płyt gipsowo - kartonowych w korytach kablowych.
2.8. Montaż instalacji wod. - kan. Wszystkie rury instalacji wodno - kanalizacyjnej należy wykonać z kształtek PE. Rury należy prowadzić podtynkowo. Piony kanalizacyjne zabudować płytami G-K. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach - w celu wentylacji.
2.9. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Przed przystąpieniem do prac związanych z ustawieniem w pomieszczeniach wentylatorowni central wentylacyjnych, należy wykonać betonowy fundament pod centralę. Pionowe kanały wentylacyjne prowadzone będą przez odpowiednio przygotowane otwory w stropach budynku. Kanały te obudowane będą ściankami typu np. NIDA 100A50 o odporności ogniowej EI-60.
2.10. Na parterze i 1 piętrze budynku wykonanie nowych sufitów podwieszonych zarówno w technologii stropów modułowych rozbieralnych jak i stałych zabudów gipsowo - kartonowych.
Stałe zabudowy gipsowo - kartonowe - stanowią boczne wykończenia sufitów i uzupełnienia nierozliczonych modułów części rozbieralnej.
Wykończenie zabudowy sufitowej - poprzez malowanie farbami półlateksowymi lub akrylowymi. W pomieszczeniach na parterze stropy malowane monolitycznie.
W sufitach podwieszonych należy zamontować oprawy oświetleniowe.
2.11. wykonanie wykończenia podłóg wszystkich pomieszczeń.
Wykończenie podłóg:
- w części gabinetów edukacyjnych - wykładziny PCV,
- pomieszczenia higieniczno - sanitarne - płyty gresowe lub kamienne,
- komunikacja - płyty gresowe lub kamienne,
- hostel - płyty gresowe lub kamienne, wykładzina podłogowa.
2.12. Wykończenia pomieszczeń poprzez okleinowanie ścian i malowanie sufitów okleinami i farbami zmywalnymi posiadającymi właściwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
We wszystkich pomieszczeniach wykończenie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowych oraz nałożenie warstwy okleiny ściennej winylowej, ścienna na podłożu tekstylnym tkanym w kolorach podanych w PW. Przy przyborach sanitarnych w gabinetach i pomieszczeniach socjalnych wykonać należy ,,fartuchy" z płytek ceramicznych (materiały wykończeniowe muszą być trwałe, gładkie, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków myjąco - dezynfekcyjnych) na wysokość min. 1,60 m i szerokość co najmniej 0,60 m licząc w obie strony od osi urządzenia.
2.13. W sufitach podwieszonych oraz niektórych ścianach należy zamontować oprawy oświetleniowe - oprawy oświetleniowe typu downlight, oprawy liniowe, zwieszane, dekoracyjne oraz oprawy natynkowe oraz do zabudowy w sufitach. W obrębie gabinetów edukacyjnych - oprawy zabudowane, zmywalne, o odpowiednim dla technologii urządzeń IP i dostosowanej barwie światła. W ścianach ciągów komunikacyjnych - oprawy dekoracyjne zwieszane i wbudowane w ściany oraz kinkiety.
Szczegółowy wykaz opraw znajduje się w części wykonawczej projektu.
2.14. Wszystkie urządzenia występujące w budynku należy podłączyć zgodnie z projektem technologii oraz z projektami branżowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę prowadzenia okablowania - należy je umieszczać w peszlach, rynnach i korytach kablowych w taki sposób, aby nie występowały wolno wiszące bądź wolno leżące kable.
2.15. Obiekt dostępny jest w całości dla osób niepełnosprawnych. Wejście zlokalizowane jest na elewacji wschodniej, w jej centralnej części. Wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne. Wszystkie szerokości przejść dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymiary wiatrołapu, ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich posiadają dostęp do wszystkich pomieszczeń mieszczących się na parterze i 1 piętrze budynku. Komunikację pionową umożliwia dźwig osobowy.
2.16 Wykonanie dźwigu osobowego.
W obrębie centralnego wejścia, przed klatką schodową przy istniejącej murowanej ścianie wykonanie szybu z dźwigiem osobowym obsługującym poziom parteru i 1 piętra. Projektowany szyb jest konstrukcyjnie oddylatowany od budynku. Szyb posiada wymiary 170x180cm i wykonany będzie
w konstrukcji stalowej.
Szczegółowy wykaz robót zawiera dokumentacja techniczna. Do SWZ załączono tabelę przedmiarową stanowiącą zestawienie pomocnicze do sporządzenia oferty.
3. Rozwiązania równoważne.
Wskazane ewentualnie w SWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
W związku z tym:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SWZ,
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
Wszystkie informacje zostały zawarte w załączniku - SWZ i załącznikach.
Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 45110000-1, 45111000-8, 45111213-4, 45210000-2, 45212350-4, 45233140-2, 45261000-4, 45262520-2, 45310000-3, 45313100-5

Dokument nr: 2021-23336-61663

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Tarnowskie Góry
Miejscowość
Tarnowskie Góry

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w załączniku - SWZ i załącznikach.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał :
a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub renowacji lub odrestaurowaniu budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000 zł brutto;
b) dysponuje bądź będzie dysponował:
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa,
- co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowalnymi, posiadająca kwalifikacje o których mowa
w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- co najmniej 1 osoba do kierowania pracami konserwatorskimi, posiadająca kwalifikacje, o których
mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opisu warunków znajduje się w SWZ.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 6 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby oświadczenia złożone w formie pisemnej.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).
2. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót - co najmniej 1 robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie lub renowacji lub odrestaurowaniu budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000 zł brutto, wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) wykazu osób:
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowalnymi, posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- co najmniej 1 osoba do kierowania pracami konserwatorskimi, posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, lub dokumentów innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
6. Dokumenty sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski .
7. Ilekroć w SWZ, a także w załącznikach do SWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, należ przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
8. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą
Opisu warunków znajduje się w SWZ, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia - Rozdział 6.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opisu warunków znajduje się w SWZ.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
dysponują bądź będą dysponować:
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa,
- co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- co najmniej 1 osoba do kierowania pracami konserwatorskimi, posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Opisu warunków znajduje się w SWZ.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał :
a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub renowacji lub odrestaurowaniu budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000 zł brutto.
Szczegółowy opis warunków znajduje się w SWZ

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - cena (C) - waga 100%
C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena badanej oferty) x 100 punktów x 100%
Szczegółowy opis przyznawania punktów: Rozdział 12 SWZ, stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rajner Smolorz
tel.: 605366700
e-mail: biuro@fundacjakomplekszamkowy.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.