Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dedykowanej dla potrzeb IT instalacji sieci elektrycznej wraz z rozbudową...

Przedmiot:

Modernizacja dedykowanej dla potrzeb IT instalacji sieci elektrycznej wraz z rozbudową urządzeń UPS

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
powiat: Katowice
tel. +48 32 35 81 200
informatyka@uck.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 32 35 81 20
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: Modernizacji dedykowanej dla potrzeb IT instalacji sieci elektrycznej wraz z rozbudową urządzeń UPS
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w związku z zamiarem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego modernizację dedykowanej dla potrzeb IT instalacji sieci elektrycznej wraz z rozbudową urządzeń UPS kieruje prośbę o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na ww. usługę.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja dedykowanej dla potrzeb IT instalacji sieci elektrycznej wraz z rozbudową urządzeń UPS będzie obejmowała następujące obszary zlokalizowane w lokalizacji Ceglana:
1) Serwerownia zapasowa - rozbudowa posiadanego UPS'a wraz z pracami towarzyszącymi
W serwerowni zapasowej Zamawiający posiada urządzenie UPS 10kVA Delta RT-10K 10kVA/9kW GES103R212035.
W ramach tego zadania Wykonawca:
o dokona przeglądu w/w urządzenia;
o wymieni cały zestaw baterii na nowy o parametrach nie gorszych niż obecnie zamontowane w w/w urządzeniu; dostarczy i dołoży dwa moduły w pełni kompatybilne z w/w urządzeniem wyposażone w baterie jw., które wydłużą czas podtrzymania odbiorów z w/w urządzenia do 60 min;
o dostarczy/zamontuje/uruchomi jedno urządzenie STS (Static Transfer Switch) 16A, 4xC13, 230V z kartą SNMP, maksymalny czas przełączania 6ms, w obudowie rack 1U celem zabezpieczenia urządzeń odbiorowych nie posiadających nadmiarowych zasilaczy prądowych;
o dostarczy/zamontuje/uruchomi zewnętrzny bypass dla w/w rządzenia UPS, w pełni kompatybilny w w/w urządzeniem;
o udzieli na dostarczony sprzęt i wykonane prace minimum 24 miesiące gwarancji;
o prace związane z w/w zadaniem mogą być wykonywane w godz.ch między 8:00 a 15:00 w dni robocze.
2) Serwerownia główna - dostawa nowego UPS'a wraz z pracami towarzyszącymi
W serwerowni głównej Zamawiający posiada urządzenie UPS COVER PRM 10k EC+ PRM 10K 10kVA/9kW z podpiętym zewnętrznym zestawem baterii 55Ah znajdującym się w osobnej akumulatorni.
W ramach tego zadania Wykonawca:
o dostarczy nowy zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami (o parametrach minimalnych wyszczególnionych w dalszej części zapytania);
o dokona demontażu aktualnie pracującego zasilacza awaryjnego UPS z szafy dystrybucyjnej w serwerowni z wykorzystaniem istniejącego bypassu zewnętrznego tak by urządzenia Zamawiającego mogły pracować bez przerw na czas wykonywania w/w prac;
o dokona montażu/uruchomienia dostarczonego zasilacza awaryjnego UPS wraz z niezbędną konfiguracją i testami;
o dostarczy/zamontuje/uruchomi dwa urządzenia STS (Static Transfer Switch) 16A, 4xC13, 230V z kartą SNMP, maksymalny czas przełączania 6ms, w obudowie rack 1U celem zabezpieczenia urządzeń odbiorowych nie posiadających nadmiarowych zasilaczy prądowych;
o wykona 8 dodatkowych obwodów zasilających z elektrycznej szafy rozdzielczej w serwerowni do stojących szaf dystrybucyjnych rack 19" 42U, po dwa na każdą szafę, zakończone podwójnymi gniazdami typu DATA. Każdy obwód zabezpieczy nowym wyłącznikiem różnicowo-prądowym z członem nadprądowym 2P 16A C 0,03A. (W
rozdzielnicy dostępne jest miejsce na 8 zabezpieczeń prądowych.);
o dokona wymiany istniejących zabezpieczeń pknm-10/1n/c/003-a na pknm-16/1n/c/003-a w ilości 10 szt. w tej samej szafie rozdzielczej;
o udzieli na dostarczony sprzęt i wykonane prace minimum 24 miesiące gwarancji;
o prace związane z w/w zadaniem mogą być wykonywane w godz.ch ściśle ustalonych z Działem Informatyki Zamawiającego.
Parametry minimalne dla nowego zasilacza awaryjnego UPS w ramach tego zadania:
1. dostarczony zasilacz awaryjny UPS musi zostać zamontowany w posiadanej przez Zamawiającego szafie rack 19", do dyspozycji na urządzenie maksymalnie 27U,
2. urządzenie wraz z dostarczonymi i podłączonymi modułami bateryjnymi musi przy obciążeniu do 6kW zapewnić ciągłość pracy minimum 110 minut,
3. sprawność całego urządzenia ? 94%,
4. moc znamionowa urządzenia 10kVA / 10kW (współczynnik mocy ? 1),
5. wejściowy współczynnik mocy > 0,99 przy THDi < 3%,
6. automatyczna korekta współczynnika mocy obciążenia do wartości 0,99 z podłączonym już na wyjściu obciążeniem równym 20% obciążenia znamionowego,
7. częstotliwość wejściowa 35 - 70Hz,
8. przeciążalność minimum 125% przez 2 minuty oraz 150% przez 30sekund,
9. zasilanie inwertera bez pobierania energii z baterii także w przypadku bardzo niskiego napięcia w sieci (praca z zasilaniem sieciowym dla wartości VIN 100 Vac przy 50% obciążenia znamionowego),
10. dopuszczalny współczynnik szczytowy dla prądu wyjściowego nie mniejszy niż 3:1,
11. typ urządzenia: konwencjonalny, jednofazowy o podwójnej konwersji on-line (VFI-SS-111),
12. współczynnik mocy > 0,99 w zakresie od 10% do 100% obciążenia znamionowego,
13. konstrukcja obracalna, tj. w szafie rack 19" z obracalnym wyświetlaczem,
14. wyposażony w automatyczny bypass,
15. ochrona modułów baterii: po 2 bezpieczniki na każdy moduł baterii, 16. hermetyczne, bezobsługowe akumulatory o minimalnej żywotności 5 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz UPS zapewniająca całkowity czas podtrzymania 110 minut dla 100% obciążenia z możliwością rozbudowy czasy podtrzymania do 200 minut poprzez rozbudowę o dodatkowe moduły bateryjne,
17. typ baterii ołowiowo-kwasowe, zapieczętowane, bezobsługowe,
18. czas potrzebny do pełnego naładowania baterii nie dłuższy niż 5h,
19. stopień ochrony IP21,
20. możliwość podłączenia panelu baterii na gorąco bez rozłączania napięcia (Hot-Swap),
21. poziom hałasu zmierzony w odległości 1 metra <50 dBA,
22. interfejsy komunikacyjne: 1 port szeregowy RS232, USB, slot SNMP wyposażony w kartę komunikacyjną SNMP wraz z oprogramowaniem do zarządzania,
23. urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji,
24. data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty,
25. producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 oraz jakości UE (zgodnie z 2014/30/EU i2014/35/EU), wydanym przez uznane instytucje certyfikujące i potwierdzone ważnym certyfikatem,
26. musi spełniać normę EN 62040-1 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie. ,
27. musi spełniać normę EN 62040-2 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
28. musi spełniać normę EN 62040-3 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.),
29. dla dostarczonego zasilacza Wykonawca musi zapewni gwarancję producenta na okres min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru
3) Punkt dystrybucyjny FD-PRALNIA - montaż posiadanego UPS'a wraz z pracami
towarzyszącymi
W punkcie dystrybucyjnym FD-PRALNIA (,,budynek 3") Zamawiający aktualnie nie posiada urządzenia UPS oraz instalacji przygotowanej pod montaż UPS'a.
W ramach tego zadania Wykonawca:
o wykona instalację elektryczną dedykowaną z rozdzielni elektrycznej R2K znajdującrj się w odległości około 20m od punktu dystrybucyjnego pod montaż urządzenia UPS, które będzie zdemontowane z serwerowni głównej w ramach zadania 2, oraz w kierunku powrotnym celem podpięcia odbiorów dla sieci dedykowanej;
o przetransportuje zdemontowane urządzenie UPS COVER PRM 10k EC+ PRM 10K 10kVA/9kW z serwerowni głównej do punktu dystrybucyjnego FD-PRALNIA oraz podłączy do posiadanego przez Zamawiającego zestawu baterii o mocy 55Ah znajdującego się w pomieszczeniu akumulatorni ( poziom -1 Budynek Kliniki ). W tym celu należy wykonać instalację pomiędzy wskazanymi powyżej pomieszczeniami ( odległość pomiędzy pomieszczeniami wynosi około 100 m.)
o dokona montażu/instalacji/uruchomienia w/w urządzenia w punkcie FD-PRALNIA;
o udzieli na wykonane prace minimum 24 miesiące gwarancji;
o prace związane z w/w zadaniem mogą być wykonywane w godz.ch uzgodnionych z Zamawiającym.
4) Punkt dystrybucyjny FD-BO- rozbudowa posiadanego UPS'a wraz z pracami towarzyszącymi
W punkcie dystrybucyjnym FD-BO Zamawiający posiada urządzenie UPS Delta serii DPH 154DH.
W ramach tego zadania Wykonawca:
o dokona przeglądu w/w urządzenia UPS wraz z aktualizacją software;
o dostarczy/zainstaluje/uruchomi dodatkowy moduł mocy 25kW;
o rozbuduje posiadany zasilacz awaryjny o kartę komunikacyjną SNMP wraz z oprogramowaniem do zarządzania,
o prace muszą być przeprowadzone przez serwis posiadający autoryzację producenta;
o Wykonawca dokona modernizacji/wpięcia dedykowanej części instalacji IT w obwód zasilany w/w urządzeniem UPS (szafa rozdzielcza znajduje się w tym samym punkcie dystrybucyjnym co UPS).
Do każdego z w/w zadań Wykonawca musi wykonać i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą z wykonanych prac oraz udzielić pisemnej gwarancji.

Składanie ofert:
III. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:
Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia 13.08.2021 r. w wersji elektronicznej zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym na adres e-mail: informatyka@uck.katowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.