Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
powiat: żyrardowski
Tel.: +46 8545037
sekretariat@wiskitki.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wiskitki/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiskitki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +46 8545037
Termin składania ofert: 2021-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem miasta i gminy Wiskitki

Numer referencyjny: IZRK.271.17.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j.) zwanej dalej dostawą energii elektrycznej czynnej, w prognozowanej łącznej ilości w okresie trwania umowy około 20,2GWh dla niżej wymienionych stron porozumienia:

-- miasto i gmina Wiskitki - występujący w postępowaniu jako lider grupy zakupowej, oraz

-- gmina Ożarów Mazowiecki,

-- gmina Łochów,

-- miasto Węgrów,

-- gmina Zaręby Kościelne,

-- gmina Mszczonów,

-- gmina Baranów,

-- miasto Sokołów Podlaski,

-- gmina Liw,

-- gmina Kampinos,

-- gmina Nowa Sucha.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie realizowane będzie na terenie gmin: Wiskitki, Ożarów Mazowiecki, Łochów, Węgrów, Zaręby Kościelne, Mszczonów, Baranów, Sokołów Podlaski, Liw, Kampinos, Nowa Sucha.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (,,OPZ"), stanowiący załącznik nr 8 do SWZ zawiera listę PPE (załączniki od 8.1 do 8.8 w katalogu załącznika nr 8 do SWZ) to jest punktów poboru energii, które w ramach zamówienia będą obsłużone.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że powstaną nowe punkty poboru energii elektrycznej nie wskazane w niniejszej SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji i zamówienia dostawy energii elektrycznej do tych nowych punktów po cenach jakie wykonawca określił w swojej ofercie. DOSTAWA energii elektrycznej objętej prawem opcji nie może przekroczyć 25 % podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podmiotem zamawiającym jest gmina Wiskitki, będąca liderem na rzecz grupy zakupowej, w skład której wchodzą gminy: gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Łochów, miasto Węgrów, gmina Zaręby Kościelne, gmina Mszczonów, gmina Baranów, miasto Sokołów Podlaski, gmina Liw, gmina Kampinos, gmina Nowa Sucha. Każda z gmin podpisze z wykonawcą odrębną umowę na dostawę energii elektrycznej w wyniku postępowania.

CPV: 09300000, 09000000

Dokument nr: 385748-2021, IZRK.271.17.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa, pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/wiskitki).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Burmistrz miasta i gminy Wiskitki powoła na podstawie odrębnego dokumentu komisję przetargową.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wiskitki

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiskitki/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie realizowane będzie na terenie gmin: Wiskitki, Ożarów Mazowiecki, Łochów, Węgrów, Zaręby Kościelne, Mszczonów, Baranów, Sokołów Podlaski, Liw, Kampinos, Nowa Sucha.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021

Kontakt:
Gmina Wiskitki
Krajowy numer identyfikacyjny: 8381426466
ul. Kościuszki 1
Wiskitki
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
96-315
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Gruza
E-mail: sekretariat@wiskitki.pl
Tel.: +46 8545037

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.