Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (17) 8653838
ajurasz@prz.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (17) 8653838
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wybranych pomieszczeń w bud. ,,C" i ,,G" wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej; Likwidacja szkód wynikająca z nieszczelności dachu w budynku V; Wyodrębnienie nowego pomieszczenia na korytarzu w budynku F; Remont schodów zewnętrznych między budynkami ,,K" i ,,H" Politechniki Rzeszowskiej
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie częściowe nr
Opis
1
Temat: Remont wybranych pomieszczeń w bud. ,,C" i ,,G" wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej.
Wspólny Słownik Zamówień: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych "C", "G" i "L-32" Politechniki Rzeszowskiej w zakresie:
- remontu pomieszczenia nr C3,
- remontu pomieszczenia nr C6G,
- remontu pomieszczenia GL1,
- remontu korytarza w budynku "G",
- przeniesienia zaworu głównego instalacji wodnej w bud. G,
- remontu i wymiany wygłuszenia chłodnicy przy budynku L-32.

Lokalizacja obiektów - Rzeszów:
" Budynek "C" i "G", Ul. W. Pola 2
" Budynek "L-32", Al. Powstańców Warszawy 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
Temat: Likwidacja szkód wynikająca z nieszczelności dachu w budynku V
Wspólny Słownik Zamówień: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik
I. Opis przedmiotu zamówienia:
ZAKRES PRAC OBEJMUJE roboty branży budowalnej:
" Hol główny przed wejściem do auli (część niższa, na piętrze na galerii) - miejscowy remont sufitu podwieszanego z płyt g-k (wymiana części uszkodzonych płyt G-K, roboty malarskie),
" Hol główny przed wejściem do auli (część wysoka, sufit nad schodami i rejon świetlików) - miejscowy remont sufitu natryskowego z akustyczną, dekoracyjną powłoką końcową (systemowe roboty tynkarskie i malarskie),
" Hol wejściowy (wysoki, przed wejściem do biblioteki) - miejscowy remont sufitu z tynku gipsowego (roboty tynkarskie i malarskie),
" Korytarz na piętrze (rejon V-14, V-15, V-17 i klatki sch. VD-118) - miejscowy remont sufitu na ruszcie met. - częściowo podwieszanego z demontowalnych płyt 120x120 i 60x60 częściowo pełnego z płyt G-K, remont ściany pod doświetleniem korytarza - (wymiana płyt, roboty malarskie)
" Klatki schodowe: VD-118 (z wyłazem) i VD-129 (przy zejściu do kancelarii) - miejscowy remont sufitu z tynku gipsowego (roboty tynkarskie i malarskie),
" Pomieszczenia VD-127, VD-128 - miejscowy remont sufitu z tynku gipsowego oraz remont ściany z tynku gipsowego (roboty tynkarskie i malarskie),
" Pomieszczenia V-13, V-14 - miejscowy remont sufitu natryskowego z akustyczną, dekoracyjną powłoką końcową oraz remont tynku gipsowego na ścianie (systemowe roboty tynkarskie i malarskie),
" Pomieszczenia wc (VD-136, 137, 138) - miejscowy remont sufitów podwieszanych rozbieralnych z płyt z wełny mineralnej 60x60 - pom. 136, 138 (wymiana płyt, malowanie), wymiana całego sufitu w pom. 137, remont tynku ściany,
" Biblioteka (powierzchnia ogólnodostępna + klatka schodowa + rejon świetlików środkowych) miejscowy remont sufitu natryskowego z akustyczną, dekoracyjną powłoką końcową (systemowe roboty tynkarskie i malarskie),
" Biblioteka (pomieszczenia wewnętrzne nr VB-103, VB-106, pomieszczenie OIN) - miejscowy remont sufitu natryskowego z akustyczną, dekoracyjną powłoką końcową (systemowe roboty tynkarskie i malarskie),
" Biblioteka - świetliki boczne (koło kabin) - miejscowy remont sufitu z płyt G-K (wymiana części uszkodzonych płyt G-K, roboty malarskie - części poziome i pionowe świetlików),
" Biblioteka (magazyn VB -115) - remont sufitu z tynku gipsowego (roboty tynkarskie i malarskie),
" Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
Temat: Wyodrębnienie nowego pomieszczenia na korytarzu w budynku F
Wspólny Słownik Zamówień: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zabudowa części korytarza na III piętrze w budynku F w celu wyodrębnienia nowego pomieszczenia.
ZAKRES PRAC OBEJMUJE
roboty branży budowalnej:
" ostrożny demontaż drzwi do pomieszczenia socjalnego (do zamontowania w nowym miejscu),
" rozebranie części sufitów podwieszonych,
" rozebranie ścianki działowej gr 15 cm pomiędzy pom socjalnym a korytarzem pomieszczenia socjalnego,
" wyrównanie posadzki w miejscu rozebranej ścianki, uzupełnienie posadzki i cokołów z płytek o fakturze i kolorze dopasowanym do istniejących,
" uzupełnienie tynków w miejscu rozebranej ścianki,
" montaż na istniejącej posadzce ścianek akustycznych z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na rusztach metalowych, (izolacyjność akustyczna ściany pełnej min 50 dB) na istniejącej posadzce z płytek wraz z obsadzeniem profili ościeżnicowych pod 2 szt drzwi,
" montaż w nowym miejscu zdemontowanych uprzednio drzwi - wraz z przemalowaniem ościeżnicy, dopasowaniem skrzydeł, ewentualną wymianą uszkodzonych drobnych elementów skrzydeł drzwiowych,
" montaż nowych drzwi płytowych wewnętrznych jednodzielnych wyposażonych w elementy niezbędne do realizacji Systemu Kontroli Dostępu (elektrozaczep, szyld, kontrakton itp.)
" montaż systemu kontroli dostępu na kartę pracowniczą z możliwością awaryjnego otworzenia drzwi za pomocą standardowego klucza mechanicznego (zg. z opisem w przedmiarze robót),
" uzupełnienie sufitów podwieszanych w miejscach, z których zostały uprzednio rozebrane + wykonanie nowego sufitu w miejscu powiększenia pomieszczenia socjalnego,
" szpachlowanie, malowanie ścian, malowanie sufitów,
" malowanie grzejników i podejść do grzejników.
roboty branży elektrycznej:
" demontaż starych opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED,
" przesunięcie kamer w miejsca nie kolidujące z pomieszczeniem,
" przebudowa głośników systemu DSO,
" budowa 2 zestawów gniazd komputerowych i zasilających 230V.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
Temat: Remont schodów zewnętrznych między budynkami ,,K" i ,,H" Politechniki Rzeszowskiej
Wspólny Słownik Zamówień: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych między budynkami "K" i "H" Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie.
Zakres robót:
- demontaż okładziny stopni, podstopnic i podestów schodów zewnętrznych z płyt granitowych
- skucie nierówności powierzchni betonowych, wyrównanie powierzchni schodów
- montaż podstopnic schodów: obrzeża palisadowe 7x91x28 cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obrzeże o gładkiej fakturze, z pozorną fugą i minimalnej fazie, kolor grafit
- montaż stopni i spoczników, stopnie i podesty z kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm, o wym. 24x16 cm, lub 24x24 cm na zaprawie cementowej, kolor szary
- montaż 2 szt. wycieraczek czyszczących do obuwia, aluminiowa z wkładem gumowym
i osadnikiem, wpuszczana w kostkę o wym. 75x50 cm,
- wymiana środkowej balustrady schodowej ze stali chromoniklowej,
- odtworzenie istniejącego podjazdu na schodach z kostki betonowej,
- oczyszczenie powierzchni murków z płyt granitowych,
- Wymiana i uzupełnienie spoin między płytami - spoina elastyczna, wywóz i utylizacja gruzu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

CPV: 45214410-7, 45330000-9

Dokument nr: NA/O/176/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-0708-06o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail: ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Oferta na: Remont wybranych pomieszczeń w bud. ,,C" i ,,G" wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej; Likwidacja szkód wynikająca z nieszczelności dachu w budynku V; Wyodrębnienie nowego pomieszczenia na korytarzu w budynku F; Remont schodów zewnętrznych między budynkami ,,K" i ,,H" Politechniki Rzeszowskiej. NIE OTWIERAĆ przed 2021-08-06 godz. 10:15 - NA/O/176/2021"
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1,
bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-08-06 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI
42 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 2, 3
45 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 4
77 dni od daty udzielenia zamówienia - dla zadania częściowego: 1

Wymagania:
II.
Podstawą opracowania oferty jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, STWiOR oraz przedmiar. Wątpliwości co do czynności koniecznych do wykonania, a nie ujętych w opisie winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do ogłoszenia w trakcie sporządzania oferty lub uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.
Zamawiający umożliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.
Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 655, Dz. U. z 2016 r. poz. 542 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

III.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu dokumentacji, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV.
Stosowanie materiałów równoważnych.
- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne".
- Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
- Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszym ogłoszeniem należy załączyć do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

V.
Zgodnie ze wzorem umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej:
Zad. częściowe nr 1 - 25 000,00 zł,
Zad. częściowe nr 2, 3 - 200 000,00 zł,
Zad. częściowe nr 4 - 50 000,00 zł
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
5. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
6. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp.,
Zadanie częściowe
Nazwa kryterium - waga [%]
1- Remont wybranych pomieszczeń w bud. ,,C" i ,,G" wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej
1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 20
2 - Likwidacja szkód wynikająca z nieszczelności dachu w budynku V
1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10
3 - Wyodrębnienie nowego pomieszczenia na korytarzu w budynku F
1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10
4 - Remont schodów zewnętrznych między budynkami ,,K" i ,,H" Politechniki Rzeszowskiej
1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 20

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Zadanie częściowe
Wzór
1- Remont wybranych pomieszczeń w bud. ,,C" i ,,G" wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej;
4 - Remont schodów zewnętrznych między budynkami ,,K" i ,,H" Politechniki Rzeszowskiej
1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2 - Okres gwarancji i rękojmi
Liczba punktów = Gof
Gof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20.
gdzie:
- 3 lata - 0 pkt.
- 4 lata -10 pkt.
- 5 lat - 20 pkt.
2 - Likwidacja szkód wynikająca z nieszczelności dachu w budynku V;
3 - Wyodrębnienie nowego pomieszczenia na korytarzu w budynku F
1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2 - Okres gwarancji i rękojmi
Liczba punktów = Gof
Gof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10.
gdzie:
- 2 lata - 0 pkt.
- 3 lata -10 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VIII. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Lp.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie dwóch podobnych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) tj.
Zad. częściowe nr 1 - wykonał roboty budowlane z udziałem branży sanitarnej w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda,
Zad. częściowe nr 2 - wykonał remont pomieszczeń - roboty tynkarskie, malarskie, sufity podwieszane G-K i modułowe z płyt z wełny mineralnej o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda,
Zad. częściowe nr 3 - wykonanie remontu pomieszczeń wraz z budową, rozbudową lub remontem wewnętrznych instalacji elektrycznych, o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda,
Zad. częściowe nr 4 - wykonanie robót brukarskich w zakresie budowy nawierzchni z kostki brukowej, o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każda,

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz robót budowanych - załącznik nr 3
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

B) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
Zad. częściowe nr 1:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zad. częściowe nr 2:
- konstrukcyjno-budowlanej,
Zad. częściowe nr 3:
- konstrukcyjno-budowlanej;
- Zad. częściowe nr 4:
- konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Co najmniej 1 osoba posiadająca co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz osób - załącznik nr 4
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

IX. Wraz z ofertą oprócz dokumentów potwierdzajacych spełnanie warunków należy złożyć:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Kosztorys ofertowy zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ajurasz@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr inż. Aneta Jurasz - tel. (17) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.