Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
4665z ostatnich 7 dni
17760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie psiego parku

Przedmiot:

Wykonanie psiego parku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748 19 28, tel.: (0-17) 748 37 48.
sekretariat@zzm.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 17 748-37-
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej
na następujący zakres prac: Wykonanie psiego parku w rejonie ulicy Kpt. Edwarda Brydaka w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa psich parków".
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1. DOSTAWA i montaż urządzeń sprawnościowych dla psów tj.: mostek, slalom, obręcze, huśtawka, drążki do przeskoków z regulacją, tunel, pochylnia dwustronna oraz elementów dodatkowych tj.: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody oraz tablice informacyjne,
2. DOSTAWA elementów i wykonanie strefy piaskowej- toalety dla psów wraz
z montażem pisuaru dla psów,
3. DOSTAWA i montaż ogrodzenia panelowego.
Szczegółowy opis elementów znajduje się w załączniku nr 1.

Dokument nr: ZM.60.475.1.2021.AB

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej, na załączonym wzorze ,,Treść oferty", w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia ,,Wykonanie psiego parku
w rejonie ulicy Kpt. Edwarda Brydaka w ramach realizacji zadania pn. Budowa psich parków" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6,
35-002 Rzeszów, w terminie do 11.08.2021 r. do godz.15.30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie- dz. nr 300/194 obr. 213, teren w bezpośrednim sąsiedztwie kładki dla pieszych, rzeki Przyrwy
i osiedlowych garaży
Termin płatności faktury: do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość jej wystawienia

Kryteria oceny ofert: złożona oferta musi przedstawiać najniższą cenę w stosunku
do złożonych ofert.

Warunki udziału:
Doświadczenie:
Wykonawca ma wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwa zadania w zakres których wchodził montaż elementów małej architektury/elementów placów zabaw.

Ceną oferty będzie cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Do oferty należy dołączyć:
1. Wzór treści oferty
2. Kosztorys ofertowy zgodny ze wzorem- załącznik nr 6
3. Karty techniczne elementów planowanych do montażu
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie
5. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej

UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zrealizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
Jeżeli oferta (załączone karty techniczne urządzeń) nie będzie spełniała wymagań określonych w opisie zamówienia będzie odrzucona przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty- 100% cena:
Wybrany zostanie Wykonawca, który wykaże się posiadaną niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, złoży wymagane zapytaniem dokumenty oraz którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Agnieszka Binduga, tel.: (0-17) 748 37 48.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.