Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bezinwazyjne osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią murów budynku

Przedmiot:

Bezinwazyjne osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią murów budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Trzebnicki
Ks.Dz.W. Bochenka 6
55-100 Trzebnica
powiat: trzebnicki
71 387 95 07, 71 387 95 07, 71 387 95 81
inwestycje@powiat.trzebnica.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62011
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Trzebnica
Wadium: ---
Nr telefonu: 71 387 95 07, 71 387
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bezinwazyjne osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią murów budynku Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy przy Ul. Wojska Polskiego 17.
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.07.02.02-02-0004/18 - Dostosowanie infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji

Część 1
część 1 z 1

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest bezinwazyjne osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią murów budynku Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy przy Ul. Wojska Polskiego 17.
1) Zakresem zadania objęty jest cały budynek szkoły za wyjątkiem hali sportowej. Gabaryty budynku określone są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
2) System naprawczy ma polegać na zahamowaniu kapilarnego podciągania wilgoci w murach przyziemia i parteru za pomocą technologii elektroosmozy z użyciem odpowiednich urządzeń.
3) W zakres czynności Wykonawcy poza dostarczeniem i zamontowaniem urządzeń wchodzi także: okresowa kontrola (co 12 miesięcy) stanu zawilgocenia murów wraz z raportowaniem przez cały okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.07.02.02-02-0004/18 pn. ,,Dostosowanie infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji" w ramach Osi Priorytetowej nr 7 ,,Infrastruktura edukacyjna", Działania nr 7.2 ,,Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową", Poddziałania nr 7.2.2 ,,Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,
w tym zawodową - ZIT WrOF" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Okres gwarancji
10 lat

CPV: 31731000-9, 42113161-0, 71337000-9

Dokument nr: 2021-26425-62011

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
trzebnicki
Gmina
Trzebnica
Miejscowość
Trzebnica
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-09
Koniec realizacji
2021-08-16
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Ocena ofert i wybór oferty Wykonawcy
Etap 2
Początek realizacji
2021-08-17
Koniec realizacji
2021-09-15
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Podpisanie umowy i realizacja zdania

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1) Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy
(o ilość dni, przez jaką trwały niżej określone okoliczności), wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne) takie jak:
- wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych, epidemie, terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
- rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,
- zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
- działania sił przyrody, np. huragany, powodzie, pożary, susze, powódź i inne naturalne klęski,
- ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec;
b) wystąpienie przestojów lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy wywołanymi przyczynami niezależnymi od strony umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego i/lub Zarządcy obiektu;
c) w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjny oraz posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w szczególności w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi podobne do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 20 000,00 zł.
2) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 powyżej Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz usług wg wzoru nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi np. referencje
3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 60%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja - 40%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Emilia Bandrowicz
tel.: 71 387 95 07
e-mail: inwestycje@powiat.trzebnica.pl
Tomasz Tilgner
tel.: 71 387 95 07
e-mail: inwestycje@powiat.trzebnica.pl
Natalia Jakubiak-Wardziak
tel.: 71 387 95 81
e-mail: inwestycje@powiat.trzebnica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.