Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GLIWICACH
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
4wog.kancelaria@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490450
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA narzędzi i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 1: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Gliwice,
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 2: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Bytom,
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 3: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Katowice,
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 4: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Opole,
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 5: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Krapkowice
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 6: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Bielsko-Biała
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy: DOSTAWA narzędzi
i elektronarzędzi dla 4 WOG Gliwice w podziale na 7 części:
Część nr 7: Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi dla SOI Lubliniec.
2. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ), formularze cenowe dla poszczególnych części (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do SWZ), które zawierają opis przedmiotu zamówienia. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

CPV: 44510000-8, 44511500-0

Dokument nr: 2021/BZP 00132566, 4WOG-1200.2712.37.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/4wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2. Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej:
"Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074487/01 z dnia 2021-06-07
2021-06-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.9. Formaty plików wykorzystywanych przez
Wykonawców określone zostały w "OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
Więcej informacji znajduje się w rozdziale VII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
o 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, Ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 238;
o Platforma zakupowa Open Nexus Sp. z o. o., Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-441 Poznań.
b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych
w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak, kontakt: 261111238, 514 519 700 *;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy:
4WOG.1200.2712.21.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.Więcej in formacji znajduje się w rozdziale XXII pkt 4
SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit.b,d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych,o
którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust.1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490450
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 08:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.