Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
543z dziś
5066z ostatnich 7 dni
18161z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy

Przedmiot:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224436216
urychowiecka@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 224436216
Termin składania ofert: 2021-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 3: pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w okresie od 1.5.2022 do 31.3.2024

Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.23.2021.URY
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 3: pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w okresie od 1.5.2022 do 31.3.2024.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 332 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
77300000 Usługi ogrodnicze
77211400 Usługi wycinania drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77313000 Usługi utrzymania parków
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w okresie od 1.5.2022 do 31.3.2024.

II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 3. pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w okresie od 1.5.2022 do 31.3.2024.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 332 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2022
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90620000, 77300000, 77211400, 77310000, 77313000, 90500000

Dokument nr: 387744-2021, UD-XI-WZP.271.23.2021.URY

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego poprzez link (https:// zamowienia.um.warszawa.pl) i dokonywane jest przez zamawiającego. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Urszula Rychowiecka, e-mail (ursus.wzp.@um.warszawa.pl), tel. +48 224436216.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w okresie od 1.5.2022 do 31.3.2024.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Zgodnie z art. 227 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną.

2. Zamawiający jednocześnie zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (http://zamowienia.um.warszawa.pl) umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021

Kontakt:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-495
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Rychowiecka
E-mail: urychowiecka@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224436216

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.