Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Remont dachu

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Remont dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o
ul. Jana Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Remont dachu Pawilonu Szpitalnego nr 7 przy Ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp. na działce ewidencyjnej nr 807/4"
1. Przedmiot zamówienia: usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Remont dachu Pawilonu Szpitalnego nr 7 przy Ul. Walczaka 42
w Gorzowie Wlkp. na działce ewidencyjnej nr 807/4".
Zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: E/ZP/21/21

Otwarcie ofert: 13. Warunki otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert: 11.08.2021 r. godz 10-30
Miejsce otwarcia: Sala konferencyjna na I piętrze budynku Działu
Eksploatacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Sp. z o.o. przy Ul. Dekerta 1.
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
10. Termin złożenia oferty: 11.08.2021 r. godz 1000
11. Miejsce składania oferty:
Ofertę na druku oferty cenowej należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Zamawiającego przy Ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. Oferta złożona w kancelarii ogólnej Zamawiającego winna zawierać opis koperty: ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu Pawilonu Szpitalnego nr 7. Nie otwierać przed 11.08.2021 r. godz 10- 30".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na budowę w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. natomiast 75 dni na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej.

Wymagania:
4. Warunki płatności: Zamawiający ustala wypłatę 70% wynagrodzenia za wykonaną usługę w terminie do 30 dni od czasu wykonania prac potwierdzonych protokołem odbioru i przekazaniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, natomiast pozostałe 30% wynagrodzenia w terminie do 30 dni od czasu przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę wraz z dwoma egzemplarzami Projektu Budowlanego, zatwierdzonego przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. i po złożeniu faktury VAT.
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena-waga 100%
6. Cena powinna być określona w kwocie netto i brutto, w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
7. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
8. Minimalny termin ważności oferty: 30 dni od terminu złożenia oferty tj. do dnia 10.09.2021
9. Wykonawcajest obowiązany do złożenia:
Oferty cenowej na formularzu cenowym.
12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim i złożyć - w formie pisemnej.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny.
14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowaniajeżeli:
1) Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
2) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania,
3) Zajdą inne ważne przyczyny uzasadniające unieważnienie postępowania.

Kontakt:
15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Sławomir Łukasiński tel. 95 7827159, mail: slawomir.lukasinski@szpital.gorzow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.