Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostawa czterech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa czterech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o
ul. Kołłątaja 3
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel 94 35-244-54, Fax: 94 35 228 72
mec@mec.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: 9.000,00 PLN
Nr telefonu: tel 94 35-244-54, Fa
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Określenie przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez
Zamawiającego czterech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych:
1) dwufunkcyjnego (c.o.+ c.w.u.) do zamontowania w budynku przy Ul. Mariackiej
38-40 w Kołobrzegu
2) dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u..) do zamontowania w budynku przy Ul. Kupieckiej
14 w Kołobrzegu
3) jednofunkcyjnego (c.o.) z możliwością rozbudowy o układ c.w.u. do
zamontowania w budynku przy Al. Św. Jana Pawła II 18-19-20 w Kołobrzegu
4) jednofunkcyjnego (c.o.) z możliwością rozbudowy o układ c.w.u. do
zamontowania w budynku przy Ul. Unii Lubelskiej 40 w Kołobrzegu.
2) Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania węzłów cieplnych określają
zestawienia urządzeń i schematy technologiczne - załączniki nr 3 - 10 do SIWZ.
3) Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia węzła powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieć certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności na zgodność z Polską Normą.
4) Do każdego z w/w węzłów należy dostarczyć: instrukcję montażu i uruchomienia węzła
kompaktowego, schemat instalacji elektrycznej węzła kompaktowego, karty informacyjne
(,,DTR-ki") poszczególnych urządzeń węzła, wymagane atesty i karty gwarancyjne,
protokoły prób ciśnieniowych, rozruchowych i pomiarów elektrycznych, oraz
dokumentację odbiorową węzła dla UDT.
5) Wykonawca opracuje Instrukcję eksploatacji i obsługi dla każdego węzła cieplnego.

Dokument nr: 25/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy Ul. Kołłątaja 3 w dniu 6 sierpnia 2021 r. o godz.
9:30.

Specyfikacja:
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi poddział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca
postępowania ,,Wykonanie i dostawa czterych kompletnych kompaktowych węzłów
cieplnych", odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy Ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35
260 11 wew. 19 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z
podaniem adresu e-mail.

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania ofert
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok.
104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul.
Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: ,,Wykonanie i dostawa czterech kompletnych
kompaktowych węzłów cieplnych, nie otwierać przed 06.08.2021 r. godz. 9:30".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 6 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Wymagany termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 24 września 2021 r. do godz. 15.00

Wymagania:
6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w siłach własnych.
7) Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej pomieszczeń
w których zamontowane będą węzły kompaktowe. Celem przeprowadzenia wizji jest to,
aby Wykonawca wykonał węzeł o gabarytach umożliwiających jego wniesienie do
pomieszczenia węzła bez konieczności jego rozmontowywania. W przypadku braku
możliwości wykonania węzła o wymiarach umożliwiających jego wniesienie w całości
urządzenie należy wykonać w modułach umożliwiających prosty demontaż i ponowny
montaż (bez konieczności cięcia ramy). Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do
wyżej wymienionych warunków spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami
przebudowy węzła.
5. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez oferty częściowe Zamawiający
rozumie złożenie przez Wykonawcę oferty na wykonanie jednego, dwóch, trzech lub
czterech węzłów.
6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Wadium
1) Ustala się wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych)
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11. Kryteria oceny i ich znaczenie.
1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium - cena -
100%
2) Zamawiający będzie oceniał oferty na wykonanie i dostawę każdego z węzłów
oddzielnie i przewiduje możliwość powierzenia wykonania węzłów różnym
wykonawcom.
3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za
każdy z węzłów.
13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 2% wartości zamówienia brutto.

Uwagi:
Kołobrzeg, dnia 30.07.2021 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.