Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wdrożenia e-usług

Przedmiot:

Wdrożenia e-usług

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Olsztynku
ul. Górna 1
11-015 Olsztynek
powiat: olsztyński
Tel.: +48 895192048
GospodarkaKomunalna@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztynek
Wadium: 60 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 895192048
Termin składania ofert: 2021-09-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wdrożenia e-usług w ramach realizowanego projektu pt. Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Olsztynek w ramach Regionalnego programu operacyjnego ...

II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wdrożenia e-usług w ramach realizowanego projektu pt. Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Olsztynek w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
38421100 Wodomierze
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztynek

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wdrożenia e-usług w ramach realizowanego projektu pt. Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Olsztynek w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zamówienia obejmuje: portal e-bok i system e-usług, system nadzoru telemetrycznego, system bilingowy, Moduł teletransmisji danych, układ pomiarowy wody sprzęt komputerowy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium oceny dodatkowych funkcjonalności systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium dostawy wodomierzy o wyższych parametrach (klasa metrologiczna) niż zaplanowano w projekcie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Olsztynek w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 60 000,00 PLN, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 2 % ceny brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę.

CPV: 72260000, 32260000, 38421100, 38821000, 48000000, 48600000, 51200000, 72267000

Dokument nr: 387471-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej https://opennexus.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://opennexus.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztynek

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 2 % ceny brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę.

Kontakt:
Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7393857763
ul. Górna 1
Olsztynek
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
11-015
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Szulc
E-mail: GospodarkaKomunalna@wp.pl
Tel.: +48 895192048

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.