Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybór dostawcy podnośników nożycowych

Przedmiot:

Wybór dostawcy podnośników nożycowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grzegorz Jastrzębowski IP
Targowa 44
90-323 Łódź
powiat: Łódź
g.jastrzebowski@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62105
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0703/20 - Nowe możliwości firmy wsparciem dla rozwoju

Część 1
Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy podnośników nożycowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy podnośników nożycowych
Podnośnik nożycowy - 4 szt.
o wysokość podnoszenia do 10 m
o podnoszenie 2 osoby,
o nie mniej niż z 200 kg,
o waga do 3 ton,
o zasilanie 24V.
Podnośnik nożycowy - 1 szt.
o wysokość podnoszenia do 12 m
o podnoszenie 2 osoby,
o nie mniej niż z 200 kg,
o waga do 3 ton,
o zasilanie 24V.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

CPV: 42417000-2

Dokument nr: 2021-24414-62105, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-08

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
Gmina
Dobroń
Miejscowość
Poleszyn

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
b. okoliczności siły wyższej,
c. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu.
d. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Warunkiem zmiany zakresu umowy jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.
Termin wykonania usługi może ulec zmianie, jednakże wymagać on będzie uprzednio akceptacji Instytucji Pośredniczącej oraz sporządzenia aneksu do umowy z Wykonawcą.
Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania zmiany planowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest zmiana w harmonogramie realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie lub zmiany niezależne od Wykonawcy, które nie można było w stanie przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenie, dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
Załącznik nr 1, 2 i 3

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena
P(C) = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) x 60pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji
P(R) = najkrótszy termin realizacji spośród ofert w dniach/ termin realizacji oferty ocenianej w dniach x 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji
Gwarancja 12 m-cy 0 pkt.
Gwarancja 24 m-ce 5 pkt.
Gwarancja 36 m-ce 10 pkt.
Gwarancja 48 m-cy 15 pkt.
Gwarancja 60 m-cy 20 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Jastrzębowski
tel.:
e-mail: g.jastrzebowski@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.