Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie oświetlenia na terenie gminy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Wykonanie oświetlenia na terenie gminy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Babice
Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
22 730 80 34
zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 22 730 80 34
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice w 2021r."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części nr 1 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży obejmuje wykonanie:
1) zamówienie gwarantowane - zamówienie, które zostanie uruchomione przez Zamawiającego obligatoryjnie w ramach niniejszej umowy, tj. wykonanie części robót budowlanych określonych w projekcie:
a) budowa linii oświetleniowej kablowej o długości ok. 195 m;
b) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach sieci - 5 szt. (rysunek 1 - od istniejącego słupa przy Ul. Spacerowej do I6);
c) wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" z budżetu Województwa Mazowieckiego (wzory uzgodnione z Zamawiającym) - wymiary tablic oraz treść zostanie uzgodniona w trakcie realizacji robót;
2) zamówienie opcjonalne - zamówienie, które może zostać uruchomione przez Zamawiającego w miarę posiadanych środków, tj. montaż kolejnych wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach sieci (maksymalnie 2 szt.) wraz z budową linii oświetleniowej kablowej (maksymalnie ok. 65 m).

Przedmiot zamówienia w części nr 2 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały obejmuje wykonanie:
1) zamówienie gwarantowane - zamówienie, które zostanie uruchomione przez Zamawiającego obligatoryjnie w ramach niniejszej umowy, tj. wykonanie części robót budowlanych określonych
w projekcie:
a) budowa linii oświetleniowej kablowej o długości ok. 100 m;
b) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach sieci - 2 szt. (rysunek 1 - od istniejącego słupa I1 do I3);
2) zamówienie opcjonalne - zamówienie, które może zostać uruchomione przez Zamawiającego w miarę posiadanych środków, tj. montaż kolejnych wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach sieci (maksymalnie 8 szt.) wraz z budową linii oświetleniowej kablowej (maksymalnie ok. 335 m).

Przedmiot zamówienia w części nr 3 Budowa oświetlenia Ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów obejmuje wykonanie:
1) zamówienie gwarantowane - zamówienie, które zostanie uruchomione przez Zamawiającego obligatoryjnie w ramach niniejszej umowy, tj. wykonanie części robót budowlanych określonych w projekcie:
a) budowa linii oświetleniowej kablowej o długości ok. 9 m;
b) montaż słupa oświetleniowego z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową - 1 szt. (rysunek 1 - P2);
2) zamówienie opcjonalne - zamówienie, które może zostać uruchomione przez Zamawiającego w miarę posiadanych środków, tj. montaż kolejnych wysięgników i opraw oświetleniowych na istniejących słupach sieci (maksymalnie P1 i P3) wraz z budową linii oświetleniowej kablowej (maksymalnie ok. 65 m).

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132903, WIZiF.271.20.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza ,,Wyślij
wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice danego postępowania.
Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godz.ch pracy Zamawiającego) z Wykonawcami są:
1) w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych:
a) Jacek Kłopotowski, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych, tel.22-730-80-34, e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;
b) Paulina Mateusiak - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 22-730-80-37, e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;
c) Marta Kotlińska, Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 22-730-80-37, e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;
W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z
Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr tel. (22) 101 02 02, adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Kierowane do wszystkich Wykonawców
informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany specyfikacji, w tym zmiany terminu składania i
otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencję,
której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywał temu Wykonawcy w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Pozostałe informacje są zawarte w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki dotyczące RODO zawarte w Rozdziale XXII

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 12:00
Miejsce składania ofert: htps://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.