Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
4703z ostatnich 7 dni
17798z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi

Przedmiot:

Rozbudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 85 340 71 74
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 17 85 340 71 74
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1Rozb. dk94 2Rozbiórka i bud.obiektu w c.dk28 wkm257+6683Rozbiórka i bud.obiektu wc.dknr19 w km272+6984Rozbiórka i bud.obiektu w c.dknr19 w km278+1305Budowa przep. w km80+133dk77 w c.dk77 w km80+133
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice - Korczowa w związku
z budową przepustu w miejscowości Tuczempy
Przedmiotem zamówienia jest:
rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu nad potokiem Morawski Łęg w miejscowości Tuczempy.
Zamówienie obejmuje m.in:
? rozbiórkę nawierzchni drogi i poboczy
? rozbiórkę istniejącego przepustu (prace prowadzone połowami pod ruchem),
? budowę nowego przepustu,
? rozbudowę drogi na dojazdach do przepustu,
? budowę kanału technologicznego,
? umocnienie koryta cieku w obrębie obiektu.
Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach Projektowych dla poszczególnych części zamówienia, tj. w Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.

Część 2 - Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, w km 257+668 (odcinek Zarszyn - Besko)
Przedmiotem zamówienia jest
rozbiórka istniejącego przepustu przez ,,Dopływ do Żopowiedzi" i budowa nowego obiektu mostowego (małego mostu) w miejscowości Besko.
Zamówienie obejmuje m.in:
? rozbiórkę nawierzchni drogi oraz nasypu drogowego rozbiórkę istniejącego przepustu (prace prowadzone połowami pod ruchem),
? budowę nowego obiektu mostowego,
? przebudowę drogi na dojazdach do mostu,
? budowę kanału technologicznego,
? umocnienie koryta cieku w obrębie obiektu.
Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach Projektowych dla poszczególnych części zamówienia, tj. w Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.

Część 3 - Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi krajowej nr 19 gr. Państwa - Kuźnica - Lublin - Rzeszów - Barwinek - gr. Państwa, w km 272+698 (odcinek Lipowica)
Przedmiotem zamówienia jest:
rozbiórka istniejącego przepustu przez potok Chyrowski i budowa nowego obiektu mostowego (małego mostu) w miejscowości Lipowica.
Zamówienie obejmuje m.in:
? rozbiórkę nawierzchni drogi oraz nasypu drogowego
? rozbiórkę istniejącego przepustu (prace prowadzone połowami pod ruchem),
? budowę nowego obiektu mostowego,
? rozbudowę drogi na dojazdach do mostu,
? budowę kanału technologicznego,
? umocnienie koryta cieku w obrębie obiektu.
Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach Projektowych dla poszczególnych części zamówienia, tj. w Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.

Część 4 - Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi krajowej nr 19 gr. Państwa - Kuźnica - Lublin - Rzeszów - Barwinek - gr. Państwa, w km 278+130 (odcinek Tylawa)
Przedmiotem zamówienia jest:
rozbiórka istniejącego przepustu przez potok bez nazwy i budowa nowego obiektu mostowego (małego mostu) w miejscowości Tylawa.
Zamówienie obejmuje m.in:
? rozbiórka nawierzchni drogi oraz nasypu drogowego,
? rozbiórkę istniejącego przepustu (prace prowadzone połowami pod ruchem),
? budowę nowego obiektu mostowego,
? rozbudowę drogi na dojazdach do mostu,
? budowę kanału technologicznego,
? umocnienie koryta cieku w obrębie obiektu.
Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach Projektowych dla poszczególnych części zamówienia, tj. w Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.

Część 5 - Budowa przepustu w km 80+133 drogi krajowej nr 77 w m. Tarnogóra,
w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl, w km 80+133
Przedmiotem zamówienia jest :
rozbiórka istniejącego przepustu przez ciek Kłysz i budowa nowego przepustu w miejscowości Tarnogóra.
Zamówienie obejmuje m.in:
? rozbiórka nawierzchni drogi oraz nasypu drogowego,
? rozbiórkę istniejącego przepustu (prace prowadzone połowami pod ruchem),
? budowę nowego przepustu,
? rozbudowę drogi na dojazdach do przepustu,
? budowę kanału technologicznego,
? umocnienie koryta cieku w obrębie obiektu.

Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach Projektowych dla poszczególnych części zamówienia, tj. w Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.

CPV: 45220000-5, 44132000-4, 45221100-3, 45221111-3

Dokument nr: 2021/BZP 00132897, O.RZ.D-3.2411.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postęp. wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; gdy Wyk. nie posiada konta na Platformie-należy w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego; -po wypełnieniu Form. Rejestr. Wyk. otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać
do 24h (8h roboczych). Kwalifikowany podpis elektroniczny: dla dok. w ,,pdf" zaleca się podpis PAdES, dla dok. w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpis XAdES.Podpis osobisty:- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dok. w pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dok. nie może przekraczać 5 MB,- dla dok. w ,,pdf" zaleca się podpis wew. (otoczony),- dok. w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zew. lub otaczającym. Podpis zaufany: wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,- dla dok. w ,,pdf" zaleca się podpis PAdES
(podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),dok. w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zew. konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku
zawierającego podpis.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;komputer PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lubich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w ,,pdf".Dopuszcza się przesyłaniedanych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx,
.txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zam. zaleca wykorzystywanie plików w pdf. Max rozmiar poj. pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.Kodowanie i czas odbioru danych:pliki Oferty załączone przez Wyk. na Platformie i zapisane,
widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert;oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dok. elektr. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po
lewej stronie dok. w ,,Data przesłania".Dokumentacja postęp. dostępna jest na Platformie w zakładce ,,Załączniki". Pobranie dok. następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz
wszystkie załączniki organizatora". Pozostałe informacje w pkt 14.10 IDW
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00 874
Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy https://gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.