Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ARTYKUŁY ELEKTRYCZNO-ELEKTROTECHNICZNYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNO-ELEKTROTECHNICZNYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w Toruniu
OKÓLNA 37
87-103 Toruń
powiat: Toruń
12wog@ron.mil.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/490564
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNO-ELEKTROTECHNICZNYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektryczno-elektrotechnicznych w branży budowlanej (dalej jako artykuły elektryczno-elektrotechniczne lub artykuły) w asortymencie
i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia - dalej jako OPZ) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ w oparciu o zasady ujęte w umowie, której projekt stanowi Załącznik nr 4.
2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w OPZ, producenta lub nazwy handlowej, określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne i jakościowe, jakie muszą spełniać oferowane materiały oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały równoważne, ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
3. Miejsce realizacji (dostawy) przedmiotu zamówienia:
3.1. Magazyn 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu (12.WOG), Ul. Okólna 37,
87-103 Toruń;
3.2. Magazyn Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu, Ul. Jacewska 73, 88-100 Inowrocław.
4. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV: 31680000-6 - elektryczne artykuły
i akcesoria, 31520000-7 - Lampy oprawy oświetleniowe, 31532910-6 - Świetlówki
5. Wykonawca oferujący w niniejszym postępowaniu artykuły elektryczno-elektrotechniczne musi przestrzegać zasady określonych w Ustawie z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobów budowlanych (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.).
6. Oferowane artykuły elektryczno-elektrotechniczne w szczególności muszą:
6.1. być fabrycznie nowe (produkcja z roku dostawy lub ostatniego kwartału 2020 roku), nieregenerowane, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich;
6.2. posiadać certyfikaty (deklaracje) zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną;
6.3. oznakowanie CE zgodnie z ustawą wymienioną w pkt 5.
7. Wykonawca, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zamieszczonego w kolumnie nr 2 Formularza ofertowego, zobowiązany jest do uzupełnienia kolumn nr 3 i 4 tegoż Formularza odnośnie nazwy i indeksu producenta oraz nazwy handlowej (o ile taką posiada) stosownie do zaproponowanego artykułu elektryczno-elektrotechnicznych.

CPV: 31680000-6, 31520000-7, 31532910-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132973, D/34/12WOG/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.12wog.wp.mil.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/490564
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/12wog

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.