Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż atestowanych urządzeń na placu zabaw

Przedmiot:

Dostawa i montaż atestowanych urządzeń na placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PACZKÓW
RYNEK 1
48-370 PACZKÓW
powiat: nyski
Telefon: (77) 431 67 91 Faks: (77) 544 90 04
Województwo: opolskie
Miasto: PACZKÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (77) 431 67
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, dostawy, usługi.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż atestowanych urządzeń na placu zabaw
w Dziewiętlicach na dz. nr 84.
DOSTAWA i montaż dotyczy następujących elementów:
1. Huśtawka potrójna metalowa. Zestaw tworzą: huśtawka podwójna (siedziska typu
deska i pampers) i huśtawka bocianie gniazdo według konstrukcji jak na załączniku
graficznym lub równoważny.
2. Huśtawka ważka 2-osobowa.
3. Bujak motor HDPE lub równoważny - 1 sztuka według konstrukcji jak na załączniku
graficznym lub równoważny.
Wszystkie nowe elementy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.
Zakres prac i warunki w ramach realizacji zadania:
Rysunki poglądowe nowych elementów placu zabaw (Elementy w ofercie mogą się różnić od
elementów na rysunkach, lecz powinny być zgodne z ww. opisem.
l.p. nazwa rysunek
1. Huśtawka potrójna metalowa. Zestaw
tworzą: huśtawka podwójna (siedziska typu
deska i pampers) i huśtawka bocianie
gniazdo według konstrukcji jak na
załączniku graficznym lub równoważny;
wym. urządzenia: 5,75 m x 2,20 m,
wys.:2,39 m
wym. strefy bezpieczeństwa: 7,30 m x
6,00m,
wys. swobodnego upadku: 2,0 m
2. Huśtawka ważka 2 - osobowa.
wym. urządzenia: 2,46 m x 0,54 m,
wys.:0,80 m
wym. strefy bezpieczeństwa: 4,50 m x
2,60m,
wys. swobodnego upadku: 0,94 m
3. Bujak HDPE

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 05.08.2021 r. godz. 10:15

Składanie ofert:
Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) oznaczoną jak w pkt. 8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 05.08.2021 r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 10.09.2021 r.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
Kryterium
Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium
1 Cena ( C ) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja (G) 40% 40 punktów
a) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
Cmin
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
b) W przypadku kryterium ,,Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższego:
40 pkt - 5 lat
30 pkt - 4 lata
20 pkt - 3 lata
10 pkt - 2 lata
0 pkt - poniżej 2 lat W
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
8. Oznaczenie oferty:
,,Oferta na: dostawa i montaż atestowanych urządzeń na placu zabaw w Gościcach na dz. nr 378"
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Kontakt:
W przypadku wątpliwości należy
skonsultować się z zamawiającym tel. 774316791 wew. 115
Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i nazwisko: Wojciech Kochan
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. Nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 115, w godz. 07:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.