Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie źródła ciepła

Przedmiot:

Dostosowanie źródła ciepła

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o
ul. Mostowa 2
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
Tel.: +48 338576750
michal.krzywon@ec.cieszyn.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ec_cieszyn/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: 600.000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 338576750
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska

Numer referencyjny: EC.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45251200 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (w formule ,,pod klucz") kompletnej, nowoczesnej instalacji, która obejmuje m. in. całość Usług, Dostaw i Robót budowlano-montażowych związanych z zabudową 3 kotłów wodnych olejowo-gazowych: Kw-14, Kw-15 i Kw-16 o mocy <15 MWt (w paliwie) każdy wraz z wymaganą infrastrukturą zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie i PFU.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45213251 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., Ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (w formule ,,pod klucz") kompletnej, nowoczesnej instalacji, która obejmuje m. in. całość Usług, Dostaw i Robót budowlano-montażowych związanych z zabudową 3 kotłów wodnych olejowo-gazowych: Kw-14, Kw-15 i Kw-16 o mocy <15 MWt (w paliwie) każdy wraz z wymaganą infrastrukturą zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie i PFU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zam.przewiduje zastosowanie procedury odwróconej zgodnie z art.139ust.1 PZP.Jeżeli Zam.stwierdzi,że jej stosowanie jest nieuzasadnione może odstąpić stosowania.2)Wyk.w term.5 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji,o której mowa w art.222ust.5 PZP przekaże Zam.oświadczenie dot.grupy kapitałowej,składane na podstawie art.273 ust.1 i 2 w zw.z108 ust.1pkt5 PZP-zgodnie z Zał.nr IA4 do IDW

CPV: 45251200, 45100000, 45213251, 45220000, 71320000

Dokument nr: 392383-2021, EC.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/488883

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ec_cieszyn

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ec_cieszyn/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., Ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, Polska

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2021

Kontakt:
Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.
ul. Mostowa 2
Cieszyn
Kod NUTS: PL225 Bielski
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Krzywoń
E-mail: michal.krzywon@ec.cieszyn.pl
Tel.: +48 338576750

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.