Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
powiat: Poznań
zofia.kaczmarek@up.poznan.pl
https://up-poznan.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Collegium Maximum i w budynku WNoŻiŻ w Poznaniu - liczba części 3
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) w zakresie części 1: wykonanie remontu pomieszczeń Rektora, Kanclerza, Sekretariatu oraz pokoi 109-112 w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 28

2. Wykaz robót oraz zakres ich wykonania w zakresie poszczególnych części

L.p. Rodzaj robót Zakres robót Podstawa wyceny
CZĘŚĆ 1
1 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe, malarskie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, montaż wykładziny dywanowej, montaż płyt G-K, gładzie gipsowe, wymiana drzwi Przedmiar robót

1. Przedmiotem zamówienia jest:
w zakresie części 2: wykonanie remontu pokoi 211-213A w w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 28
CZĘŚĆ 2
1. Roboty budowlane Malarskie, gładzie gipsowe Przedmiar robót
2. Roboty elektryczne Instalacja elektryczna, montaż lamp, instalacja internetowa Przedmiar robót

1. Przedmiotem zamówienia jest:
w zakresie części 3: wykonanie remontu : pokój 108 i pokój 310 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Ul. Wojska Polskiego 31/33

2. Wykaz robót oraz zakres ich wykonania w zakresie poszczególnych części

CZĘŚĆ 3
1. Roboty budowlane Bruzdowanie w tynku do instalacji elektrycznej wraz z wyprawkami tynkarskimi, malarskie, gładzie gipsowe, układanie płytek na parapecie Przedmiar robót
4 Roboty elektryczne Instalacja elektryczna, instalacja internetowa Przedmiar robót

CPV: 45421100-5, 45410000-4, 45421146-9, 45430000-0, 45432100-5, 45432110-8, 45432130-4, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00133786, AZ-262-57/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://up-poznan.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://up-poznan.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej
znajdującej się pod adresem https://up-poznan.logintrade.net/ (dalej: Platforma Przetargowa).
3. Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty
elektronicznej, pod adresem email: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl Zaleca się jednak, aby komunikacja
odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej, a nie przy użyciu poczty elektronicznej.
4. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez
Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia,
zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na
stronie https://up-poznan.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z
Platformy Przetargowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne.
7. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z
Platformy Przetargowej opisane są na stronie https://uppoznan.
logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB
9. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYY-MM-DD
HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty,
dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania,
potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej.
Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę". W
przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to
czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO
ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZOSTAŁA OKREŚLONA W ROZDZIALE 27 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO
ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZOSTAŁA OKREŚLONA W ROZDZIALE 27 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://up-poznan.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 09:00
Miejsce składania ofert: https://up-poznan.logintrade.net/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.