Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
289z dziś
4745z ostatnich 7 dni
19633z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie istniejących toalet na uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedmiot:

Dostosowanie istniejących toalet na uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Plac Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 815 11 07
konkurencyjnosc@wsa.bielsko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62087
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 815 11 07
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie istniejących toalet na uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ,,WSA łączy - program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej"
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-A081/20 - ,,WSA łączy - program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej"

Część 1
Remont istniejących toalet w WSA Filia w Stalowej Woli

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących toalet na uczelni i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli. Toalety objęte opracowaniem znajdują się na parterze w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9.
Przyjęte typy materiałów, urządzeń czy norm (wskazane w opisie przedmiotu zamówienia) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów, urządzeń czy norm równoważnych, o nie gorszych parametrach. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty i spełniać normy dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Za jakość wykonywanych prac oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 33100000-1, 44410000-7, 44411000-4, 45111100-9, 45311000-0, 45332000-3, 45400000-1, 45421100-5, 45431000-7, 45432000-4

Dokument nr: 2021-18942-62087

Specyfikacja:
Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny p. Sylwią Zielińską (tel. 33 815 11 07, konkurencyjnosc@wsa.bielsko.pl ) w celu zgłoszenia swego udziału. Umożliwia się przeprowadzenie wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
stalowowolski
Gmina
Stalowa Wola
Miejscowość
Stalowa Wola

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do oferty.
o oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym stanowiące załącznik nr 4 do oferty.
o Informacja Administratora Danych Osobowych stanowiące załącznik nr 5 do oferty.
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
o Ewentualne pełnomocnictwo w przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę do reprezentacji Wykonawcy inną niż wskazana w dokumencie rejestracyjnym przedsiębiorcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do: reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia/albo /reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia/. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale. Dopuszcza się również złożenie w ofercie notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-02
Data ostatniej zmiany
2021-08-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena.
Kryterium cena będzie liczone wg następującego wzoru: C = (Cn : Cb) x 100 pkt
Szczegółowy opis sposobu obliczania kryterium cena znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sylwia Zielińska
tel.: 33 815 11 07
e-mail: konkurencyjnosc@wsa.bielsko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.