Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót polegających na naprawie tynków i malowanie uszkodzonych części...

Przedmiot:

Wykonanie robót polegających na naprawie tynków i malowanie uszkodzonych części sufitów i ścian pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań
powiat: Poznań
Tel. 061 85 66 797, tel.: 61 85 66 732, 61 85 66 865 fax: 61 85 66 710
gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 061 85 66 797,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: Prez. O/AG .214.6/21
W związku z realizacją zadania pt. ,,wykonanie robót polegających na naprawie tynków i malowanie uszkodzonych części sufitów i ścian pomieszczeń C 101 - 106 budynku C Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy Ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu" zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotowe zamówienie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie tynków i malowanie uszkodzonych części sufitów i ścian pomieszczeń C 101 - 106 budynku C Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy Ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Dokument nr: O/AG .214.6/21

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Wojewódzki Sąd Administracyjny, Ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu, lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 12 sierpnia 2021 r. godz. 10°°. Ważność oferty - 30 dni.

Miejsce i termin realizacji:
a) termin realizacji zlecenia: do 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Należność za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatna na podstawie faktury VAT. Termin Płatności 30 dni.
3. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej Kryterium oceny ofert - Cena 100 %.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykaz dokumentów składających się na ofertę. o formularz ofertowy;
o przedmiar robót,
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.
o Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność / oryginałem przez wykonawcę.
o Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej zapyatnia ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszym zapytaniu ofertowym oraz będą podpisane przez Wykonawcę,
o Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
o Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
o Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
o Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
o Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

Uwagi:
7. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Kontakt:
Marcin Gościniak - Kierownik Oddziału Administracyjno - Gospodarczego Tel. 061 85 66 797
e-mail: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.