Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac geodezyjnych

Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
ul. Kaliska 195
62-860 Opatówek
powiat: kaliski
tel. (62) 75-10-456, tel. kom. 795-556-254, 62 766 44 40 62 7664446
kalisz@poznan.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Opatówek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (62) 75-10-456,
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Kalisz, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb urządzenia lasu polegających na dokonaniu sprawdzenia poprawności oraz korekty konturów Nadleśnictwa Kalisz".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Porównanie granic działek, klas i rodzaju użytków ewidencyjnych w części graficznej i opisowej SILP z rodzajami użytków gruntowych, ich klas i powierzchni ujawnionych w bazach danych ewidencji powszechnej, w tym ewidencji gruntów i budynków ( rejestry i mapy) celem wskazania rozbieżności;
2) Sporządzenie na piśmie wykazu rozbieżności z propozycją dalszych działań dla likwidacji rozbieżności (z uwzględnieniem aktualnej dostępnej ortofotomapy, ISOK, informacji o punktach granicznych) w formie opisowej i tabelarycznej;
3) Porównanie powierzchni ewidencyjnej i systemowej działek z wykazem różnic;
4) Sprawdzenie poprawności kodów administracyjnych;
5) Zorganizowanie spotkań (prezentacji) z udziałem przedstawicieli starostw celem uzgodnienia sposobu likwidacji rozbieżności z uwzględnieniem ustaleń ww. punktów;
6) Aktualizacja LMN w uzgodnionym zakresie w oparciu o dane z Ewidencji Gruntów i Budynków, przygotowanie wykazu pozycji do aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków w oparciu o dane archiwalne Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
7) Przekazanie zweryfikowanych danych ewidencyjnych Zamawiającemu (mapa numeryczna, pliki shp) i wykonawcy PUL dla Nadleśnictwa Kalisz na lata 2023- 2032;
8) Weryfikację danych po modernizacji gruntów (porównanie powierzchni konturów warstw: użytków i działek ewidencyjnych). Wykazanie rozbieżności;

Dokument nr: SA.270.6.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 sierpnia 2021 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Szałe, Ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek. do dnia 05 sierpnia 2021 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania prac: do 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Informuje się, że na podstawie atr. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019) postępowanie wyłączone jest z stosowania w/w ustawy. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w Nadleśnictwie Kalisz, powołanym Zarządzeniem nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 10 lutego 2021 r.
3. Sposób wyboru oferty:
1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty.
2) Po wyborze wykonawcy, zawarta zostanie umowa na wykonanie robót. Treść umowy stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
4. Oferentom nie przysługuje żaden tryb odwoławczy od czynności i decyzji przyjętych przez Zamawiającego, dotyczących wyboru wykonawcy.
5. Zamawiający powiadomi pisemnie składających oferty o wyborze wykonawcy zamówienia.
2) Oferta winna zawierać podpisaną ofertę w postaci wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zaproszenia) oraz parafowany wzór umowy (załącznik nr 1 do zaproszenia).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
10. Administratorem wszystkich danych osobowych otrzymanych formularzem ofertowym i w załącznikach do tego formularza jest Nadleśnictwo Kalisz, Szałe, ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek. Wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wyboru oferty na usługi geodezyjne i realizacji umowy związanej z tymi pracami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej http://www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl/nadlesnictwo lub w siedzibie Administratora."

Kontakt:
6. Osoby do kontaktu z ramienia Nadleśnictwa Kalisz: Jan Niedźwiedź
tel. (62) 75-10-456, tel. kom. 795-556-254

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.