Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa kotłowni węglowych w sezonie grzewczym oraz dozór budynku poza sezonem grzewczym

Przedmiot:

Obsługa kotłowni węglowych w sezonie grzewczym oraz dozór budynku poza sezonem grzewczym

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
powiat: Poznań
katarzyna.chumicka@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/12548/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa kotłowni węglowych w sezonie grzewczym oraz dozór budynku poza sezonem grzewczym w podziale na 4 zadania
Opis zamówienia:
Obsługa kotłowni węglowych w sezonie grzewczym oraz dozór budynku poza sezonem grzewczym w podziale na 4 zadania:
Zadanie nr 1
obsługa kotłowni węglowej o mocy 250 kW w sezonie grzewczym oraz dozorowanie poza sezonem grzewczym budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy Ul. Piwnej 6.
Zadanie nr 2
obsługa kotłowni węglowej o mocy 62 kW w sezonie grzewczym w budynku warsztatowo-socjalnym zlokalizowanym w Grodzisku Wlkp przy Ul. Kolejowej.
Zadanie nr 3
obsługa kotłowni węglowych w sezonie grzewczym na terenie Sekcji Eksploatacji Poznań Franowo w budynkach nastawni: PFA, PFB, PFC, PF2 stacja Poznań Franowo.
Zadanie nr 4
obsługa kotłowni węglowej o mocy 85 kW w sezonie grzewczym w budynku administracyjnym Sekcji Eksploatacji Gniezno zlokalizowanym w Gnieźnie przy Ul. Konikowo 14

Dokument nr: 0771/IZ16GM/14246/03938/21/P

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
2021-08-10 10:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/12548/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2021-08-10 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Teren Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:
- posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym do wykonania Zamówienia,
- którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu.
2. W zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum trzema osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji grupa 2, pkt 1, 2 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą składaną na Platformie Zakupowej następujące dokumenty:
- wykaz osób/palaczy, które/którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopią uprawnień, poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę, potwierdzającą że osoby wymienione w wykazie posiadają uprawnienia do wykonywania prac.
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie o akceptacji SWZ i zapisów umowy
- pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innych oświadczeń
- pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu wymaganego przez Zamawiającego, stosuje się odpowiednio §10 ust. 5-7 Regulaminu.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Chumicka
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
katarzyna.chumicka@plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.