Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
306z dziś
4732z ostatnich 7 dni
19759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego przewodu kominowego

Przedmiot:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego przewodu kominowego

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+4844 737 7655,77438
Jaroslaw.Zamolski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43578/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +4844 737 7655,77438
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego przewodu kominowego nr 3 i nr 4 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest robota budowlana pn. ,,Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego przewodu kominowego nr 3 i nr 4 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów" zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załączniki nr 1A i 1B do SWZ oraz zgodnie z Przedmiarem robót, stanowiącym Załączniki nr 1C i 1D do SWZ. Prace będą wykonywane zastosowaniem rusztowań wiszących, platform przejezdnych oraz technik alpinizmu przemysłowego.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca przygotuje, w oparciu o Kosztorys Ofertowy, szczegółową Tabelę elementów rozliczeniowych, która będzie stanowiła Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnych do przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3.1. Technologie równoważne będą spełniały wszystkie parametry techniczne i jakościowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (identyczne lub lepsze).
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia nazw technologii równoważnych w Formularzu RFX wraz z podaniem nazwy producenta oraz określenia parametrów technicznych w sposób opisany w pkt. 2.3.3. SWZ.
3.3. Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne (np. opis techniczny parametrów produktu, aktualne karty techniczne, katy charakterystyki, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
3.4. Wskazana w ofercie technologia napraw jest wiążąca. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem technologii wskazanej przez niego w ofercie.
4. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia tylko w zakresie robót rusztowaniowych.
8. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELB/03298/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
12-08-2021 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43578/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
12-08-2021 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektownia Bełchatów..

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ.
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
4. Kryterium oceny Ofert jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyliczoną zgodnie z pkt. 10.3.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen poprzez platformę zakupową SWPP 2.
Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 18 SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
8. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania.
9. Integralną częścią niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
10. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12 SWZ.
11. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jarosław Zamolski, Ewelina Kałużna
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Jaroslaw.Zamolski@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+4844 737 7655,77438

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.