Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont szaletów stałych

Przedmiot:

Remont szaletów stałych

Data zamieszczenia: 2021-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 8754527
gk@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 8754527
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Remont szaletów stałych.
1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie prac remontowych w n/w szaletach:
Szalet Ul. Dąbrowskiego
1. Wymiana 2 m2 płytek ściennych w części męskiej szaletu oraz w pomieszczeniu obsługi obiektu. Zakres robót:
- skucie płytek wraz z podłożem, wyrównanie, zagruntowanie podłoża, ułożenie nowych płytek o wymiarach 20 cm/ 25 cm, wykonanie fugowania,
Szalet na Placu Śreniawitów
1. Położenie nowego tynku na ścianach i suficie w części męskiej szaletu na powierzchni 8 m2. Zakres robót:
- skucie tynku, zagruntowanie podłoża, wykonanie nowego tynku, zagruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie.
Szalet Ul. Grottgera
1. Wymiana 4 m2 sufitu podwieszanego z płyty gipsowo kartonowej w części damskiej szaletu i pomieszczeniu obsługi,
2. Dwukrotne malowanie powierzchni remontowanego sufitu,
3. Wymiana 2 szt. luster naściennych. Zakres robót:
- demontaż zdeformowanej części sufitu z płyty g-k, montaż nowej płyty g-k w miejsce zdemontowanej, zaszpachlowanie spoin, zagruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie nowej części sufitu.
- demontaż popękanych 2 szt. luster o wymiarach 40 cm/60 cm, wyrównanie podłoża, zagruntowanie podłoża, montaż nowych luster.
Szalet Ul. Targowa
1. Położenie nowego tynku na powierzchni 7 m2 - w części damskiej szaletu . Zakres robót:
- skucie tynku, zagruntowanie podłoża, wykonanie nowego tynku, ponowne zagruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie.
Szalet Ul. Mickiewicza
1. Malowanie 2 szt. krat drzwiowych na schodach wejściowych do szaletu (każda krata drzwiowa o pow. 4 m2.
2. Położenie nowego tynku na powierzchni 7 m2 w części męskiej szaletu. Zakres robót:
- oczyszczenie krat drzwiowych wykonanych z prętów stalowych z łuszczącej się farby za pomocą szczotki drucianej, odtłuszczenie i osuszenie powierzchni, dwukrotne malowanie farbą emaliową.
- skucie starego tynku, zagruntowanie podłoża, wykonanie nowego tynku, zagruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie.
Szalet Ul. Staszica
1. Wymiana 8 szt. grzejników płytowych.
2. Wymiana 2 szt. skrzydeł drzwiowych MDF.
3. Wymiana 1 szt. zamka wpuszczanego wraz z klamkami do drzwi wejściowych od strony męskiej szaletu.
Zakres robót:
- demontaż 8 szt. grzejników płytowych centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników o wymiarach 40 cm / 60 cm - 5 szt., 60 cm / 60 cm - 2 szt., 90 cm / 60 cm -1 szt., wraz z armaturą, uszczelnienie połączenia grzejników z zaworami i instalacją grzewczą, wykonanie próby szczelności,
- demontaż 2 szt. uszkodzonych skrzydeł drzwiowych, montaż nowych skrzydeł drzwiowych.
- demontaż starego zamka wpuszczanego w drzwiach zewnętrznych wejściowych i montaż nowego zamka w drzwiach wraz z klamkami (wymagane 3 kpl. kluczy).
Płytki kolorystycznie i wymiarowo zbliżone do istniejących.
Kolor farby do malowania krat drzwiowych oraz ścian i sufitów wewnątrz obiektów, ma być zbliżony do istniejącego.
Utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu we własnym zakresie przez Wykonawcę.

Dokument nr: GK-K.7031.3.9.2021

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, (sekretariat, lub pocztą elektroniczna na adres: gk@erzeszow.pl ) do 6.08.2021 r. do godz.15.30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania oferty na druku stanowiącym zał. nr 3 (oferta).
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny 100 % cena.
6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa Krzysztof Rębacz Tel. 17 8754527

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.