Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac polegających na wykonaniu przeglądu i inwentaryzacji elementów składowych...

Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na wykonaniu przeglądu i inwentaryzacji elementów składowych sterowników sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 647 72 00, f
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe
W związku z koniecznością wykonania prac polegających na przeprowadzeniu przeglądu sterowników sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania,
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na wykonaniu przeglądu i inwentaryzacji elementów składowych sterowników sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Poznania, w szczególności;
- należy sprawdzić stan poszczególnych elementów sterownika;
- należy wykonać dokumentację fotograficzną,
- należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich elementów składowych sterowników;
Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad elementów zagrażających zdrowiu i życiu natychmiast musi o tym fakcie powiadomić Zamawiającego w celu dalszych działań.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RITS.342.21.2021

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 09.08.2021 r.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania tj. ,,RITS- PRZEGLĄD
STEROWNIKÓW 2021,", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2021
godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 roku,
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia.

Wymagania:
V. Informacje dodatkowe
1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy aktualnie realizują dla ZDM zadania związane z serwisem sterowników sygnalizacji świetlnej, ze względów na zagrożenie właściwego wykonania zamówienia.
2. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
5. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
- Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać przynajmniej 4-letnie doświadczenie przy naprawach lub serwisowaniu instalacji sygnalizacji świetlnych na przynajmniej 100 obiektach. Do oferty należy dołączyć stosowne referencje pod rygorem odrzucenia oferty (firmy, które świadczyły usługi w tym zakresie dla ZDM Poznań bez zastrzeżeń, są zwolnione z przedstawienia referencji).
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.