Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podziału nieruchomości

Przedmiot:

Wykonanie podziału nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
sekretariat@tuliszkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od kwoty
1 000 zł netto, ale mniejsza od kwoty 10 000,00 zł netto
1. Zamawiający zaprasza do wykonania podziału dla nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 55/50 położonej w obrębie Grzymiszew, gmina Tuliszków.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
przeprowadzenie podziału dotyczącego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/50
położonej w obrębie Grzymiszew, gmina Tuliszków,

Dokument nr: RRG.6822.1.2021

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w języku polskim jako skan podpisanych
dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl w tytule należy wpisać:
,,wykonanie podziału dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w obrębie
Grzymiszew, gmina Tuliszków".
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 18.08.2021 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - 30 listopad 2021 r.

Wymagania:
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższą
cenę - waga 100%,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3) W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o takiej
samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je z łożyli zostaną wezwani do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie określonym
w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega odrzuceniu,
4) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej
samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie zakończone
bez wyboru żadnej z ofert,
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
6) Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym
(załącznik nr 1),
7) W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia Do oferty należy dołączyć podpisaną
klauzulę informacyjną (załącznik nr 2),
8) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
9) Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.