Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
320z dziś
4747z ostatnich 7 dni
19773z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wznowienia granicy ewidencyjnej

Przedmiot:

Wykonanie wznowienia granicy ewidencyjnej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
sekretariat@tuliszkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od kwoty 1 000 zł netto, ale mniejsza od kwoty 10 000,00 zł netto
1. Zamawiający zaprasza do wykonania wznowienia granicy ewidencyjnej dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 777 położonej w obrębie Sarbicko, gmina Tuliszków.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
przeprowadzenie wznowienia granicy ewidencyjnej dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 777 położonej w obrębie Sarbicko, gmina Tuliszków stanowiącej drogę gminną.

Dokument nr: RRG.6870.1.31.2021

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w języku polskim jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl w tytule należy wpisać: ,,wykonanie wznowienia granicy ewidencyjnej dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 777 położonej w obrębie Sarbicko, gmina Tuliszków". Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 19.08.2021 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - 8 października 2021 r.

Wymagania:
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższą cenę - waga 100%, 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, b) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 3) W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o takiej samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie określonym w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega odrzuceniu, 4) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie zakończone bez wyboru żadnej z ofert, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 6) Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym (załącznik nr 1), 7) W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia Do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik nr 2), 8) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 9) Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.