Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie Projektu

Przedmiot:

Opracowanie Projektu

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Aquanet" S.A. w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618359375, Faks: +48 618359286
anna.urbaniak@aquanet.pl
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/35806/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 618359375,
Termin składania ofert: 2021-09-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie Projektu dla zakresu I, II i III zadania pn. ,,Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice".

Numer referencyjny: Z/62/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej) dla zakresu I, II i III zadania inwestycyjnego pn. ,,Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice" wraz z uzyskaniem odpowiednio zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (dla zakresu I i II) lub uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (dla zakresu III)

oraz

pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 530 153.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie Projektu dla zakresu I, II i III zadania pn. ,,Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 530 153.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - Pzp).

Termin wykonania zamówienia:

Zakres I i II - do 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy

Zakres III - do 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy

CPV: 71322200, 71248000

Dokument nr: 398251-2021, Z/62/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 12:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/35806/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021

Kontakt:
"Aquanet" S.A.
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-492
Polska
E-mail: anna.urbaniak@aquanet.pl
Tel.: +48 618359375
Faks: +48 618359286

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.