Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990603, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 334990603,
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch budynków przy Ul. NMP Królowej Polski 7 i 9 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opini

Numer referencyjny: ZGM/DZ-ACH/64/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch budynków przy Ul. NMP Królowej Polski 7 i 9 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 642 276.42 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch budynków przy Ul. NMP Królowej Polski 7 i 9 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, obejmującej w szczególności:

a) projekt zagospodarowania działki / terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny,

d) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,

e) inne opracowania

zwanymi dalej łącznie ,,dokumentacją projektową",

dokumentacja powinna być sporządzona dla każdego budynku oddzielnie,

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71221000

Dokument nr: 397015-2021, ZGM/DZ-ACH/64/2021/ADM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

ZGM Bielsko-Biała.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne) poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu strony (miniportal.uzp.gov.pl)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Agata Chomczyńska, Dorota Czerska-Sokołowska, Jolanta Rocławska.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/433b96c7-9291-4e03-b24d-40bc2a053cb1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL Polska
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Chomczyńska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990603
Faks: +48 334990611

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.