Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
107z dziś
4630z ostatnich 7 dni
17725z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji balkonów

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji balkonów

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o
ul. Św. Anny 57
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
tel./fax.: (46) 874-36-25
sekretariat@tbsbrzeziny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.: (46) 874-
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 19 sierpnia 2021 rokuoferty na wykonanie
konserwacji balkonów o konstrukcji stalowej:
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Bohaterów Warszawy nr 5A w Brzezinach,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Bohaterów Warszawy nr 5B w Brzezinach
I. Przedmiot zamówienia
Konserwacja balkonów o konstrukcji stalowej.

Zakres prac obejmuje:
oczyszczenie konstrukcji i malowanie specjalistyczną farbą antykorozyjną do konstrukcji stalowych w kolorze brązowym wszystkich elementów konstrukcyjnych balkonów, balustrad, czoła płyty balkonowej oraz spodów podłóg wykonanych z blachy fałdowej.

Składanie ofert:
Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 19 sierpnia 2021 rokudo godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Miejsce i termin realizacji:
6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30października 2021 roku.

Wymagania:
II. Wymagania i warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową netto i brutto za wykonanie prac pełnego zakresu prac obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówieniazgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, odrębnie dla każdego z budynków.
2. Wykonawcazobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, dokonania we własnym zakresie obmiarów i określenia niezbędnych do wykonania robótw uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zestawienie proponowanego do realizacji zakresu robót objętego ceną ryczałtową z wyszczególnieniem poszczególnych elementów lub kosztorys ofertowy.
4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30października 2021 roku.
7. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
9. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.
III. Ocena ofert
Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:
1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
2. kryteriów merytorycznych, którymi są:
1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami
waga 60%
z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga
2/ termin (liczony ilością dni od daty składania ofert) realizacji całości robót
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga
3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny okres 60 miesięczny) x waga
Zamawiający zastrzega, że po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: cena, termin realizacji, okres gwarancji.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w terminie do 10 dni roboczych od daty składania ofert.

Uwagi:
Brzeziny, 04.08.2021

Kontakt:
Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.