Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
26z dziś
4549z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu

Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o
ul. Św. Anny 57
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
tel./fax.: (46) 874-36-25
sekretariat@tbsbrzeziny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.: (46) 874-
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 18 sierpnia 2021 rokuoferty na wykonanie robót budowlanych:
remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Marii Curie Skłodowskiej nr 14w Brzezinach.
. Przedmiot zamówienia
Remontdachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w nieruchomości przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej nr14w Brzezinach.
Zakres prac obejmuje:
1/ położenie nowej warstwy pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dobrej jakości,
2/ wymiana odcinków skorodowanych rynien i rur spustowych.
II. Wymagania i warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową netto i brutto (VAT-8%)za wykonanie prac remontowychobejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówieniazgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawcazobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, dokonania we własnym zakresie obmiarów i określenia niezbędnych do wykonania robót w celu zabezpieczenia dachu budynku, w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys proponowanego do realizacji zakresu robót stanowiący podstawę ustalenia ceny ryczałtowejokreślonej ofertą.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać parametry proponowanej do zastosowania papy termozgrzewalnej.
5. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
6. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Składanie ofert:
Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 18 sierpnia 2021 rokudo godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Miejsce i termin realizacji:
7. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 28 października 2021 roku.

Wymagania:
8. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
10. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.
III. Ocena ofert
Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:
1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
2. kryteriów merytorycznych, którymi są:
1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami
waga 40%
z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga
2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga
3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny okres 60 miesięczny) x waga
4/ jakość proponowanej do zastosowania papy
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (punktacja badanej oferty: punktacja oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów)
Punktacji jakości papy - materiału proponowanego do wykonania robót dokonywać będzie sporządzający protokół wyboru ofert przyznając danej ofercie punkty w skali 1-3 ( 1- ocena najniższa, 3 - ocena najwyższa) w zależności od wskazanych w ofercie parametrów papy termozgrzewalnej.
Zamawiający zastrzega, że
po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, doświadczenie wykonawcy;
ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzezinach - właściciela obiektu.

Kontakt:
Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.