Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całoroczne utrzymanie dróg krajowych

Przedmiot:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 422339600, Faks: +48 422339675
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 1.000 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 422339600,
Termin składania ofert: 2021-09-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu - autostrada A2.

Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.9.2021.vk
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie autostrady A2 od km 362+700 do km 411+466 oraz A1 od km 293+000 do km 295+850 wraz z węzami, MOP-ami, drogami serwisowymi i poprzecznymi, obejmujące usługi i roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM), realizowane w okresie 48 miesięcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233150 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 Malowanie nawierzchi
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 Wznoszenie barier drogowych
45442121 Malowanie budowli
63712710 Usługi monitorowania ruchu
77211400 Usługi wycinania drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90470000 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, województwo łódzkie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie autostrady A2 od km 362+700 do km 411+466 oraz A1 od km 293+000 do km 295+850 wraz z węzami, MOP-ami, drogami serwisowymi i poprzecznymi, obejmujące usługi i roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM), realizowane w okresie 48 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe personelu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:1.000 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §24 ust.8 PPU. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki

CPV: 90620000, 45232410, 45233142, 45233150, 45233220, 45233221, 45233222, 45233280, 45442121, 63712710, 77211400, 77310000

Dokument nr: 397269-2021, O/Ł.D-3.2413.9.2021.vk

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, województwo łódzkie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
91-857
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Kuźbik
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 422339600
Faks: +48 422339675

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.