Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przestawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym

Przedmiot:

Przestawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
ul. Topolowa 3 la
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3846-243, tel. 68 3846 243 wew. 31.
zuk@zuk.zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3846-243, te
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł
netto, w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na;
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przestawienie pieca kaflowego (1 szt.) w lokalu komunalnym
Administrowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu położonym w Zbąszyniu
przy Ul. Sportowej 13/6 z wykorzystaniem obecnych kafli i uzupełnienie zniszczonych kafli
kaflami z demontażu.
Kubatura pieca ok. 0,99 m3. Zdjęcia pieca stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Dokument nr: DK.330.2.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
a) ofertę cenową należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 09.08.2021 r. do godz. 10;00 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, Ul. Topolowa 31a,
64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy: zuk@zuk.zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 30.09.2021 r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru oferty przez Zamawiającego:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą;
cena-waga 100 %
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeśli
występuje,
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą do dnia 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na
stronie internetowej ZUK Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia:
Usługodawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury
z odroczonym terminem płatności - min. 14 dni.
Zamawiający informuje, ze zaplata za zrealizowane zamówienie będzie na rachunek
bankowy zgłoszony na tzw. Białej liście podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek
wskazany na Białej liście podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
Wykonawca wystawi fakturę VAT w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Zbąszyń, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, NIP 788-191-76-17
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu,
ul. Topolowa 3 la, 64-360 Zbąszyń

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Natalia Tomys tel. 68 3846 243 wew. 31.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.