Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych

Przedmiot:

Usługa czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB) w Warszawie
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 503-122-332
robert.draczynski@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 503-122-332
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych w budynkach IMGW-PIB
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.719) i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, szczegółowymi i przedmiotowymi normami technicznymi.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11 sierpnia 2021 r. na adres e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Miejsce wykonania usługi:
obiekt adres rodzaj paliwa
Stacja Klimatologiczna Jarczew Jarczew 89, 21-426 Wola Mysłowska gaz
Stacja Hydrologiczno-
Meteorologiczna Kozienice
ul. Zwoleńska 5, 26-900 Kozienice węgiel
Stacja Hydrologiczno-
Meteorologiczna Lublin-Radawiec
Radawiec Duży 272, 21-030 Motycz gaz
Stacja Meteorologiczna Mława Ul. Szreńska 14, 06-500 Mława gaz
Stacja Hydrologiczno-
Meteorologiczna Płock
Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock olej opałowy
Stacja Meteorologiczna Siedlce Ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce olej opałowy
Stacja Hydrologiczno-
Meteorologiczna Sulejów
ul. Polna 10, 97-330 Sulejów olej opałowy
Stacja Meteorologiczna Terespol Ul. Polna 42, 21-550 Terespol olej opałowy

Wymagania:
Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %)
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z odpowiednimi kwalifikacjami kominiarskimi, zdolnymi do świadczenia wykonania usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
Strona 2 z 2
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: robocizny, transportu, innych
niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz wszelkie
elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Zamawiający udzieli zamówienia na usługę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę usług dla konkretnej wskazanej lokalizacji. Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę na każdą lokalizację. Dopuszcza się złożenie ofert na wszystkie lokalizacje lub
wybrane, ale cena będzie weryfikowana jednostkowo dla każdej lokalizacji.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Robert Draczyński, tel. 503-122-332,
e-mail: robert.draczynski@imgw.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.