Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont balkonów wraz z montażem zadaszenia nad ostatnią kondygnacją

Przedmiot:

Remont balkonów wraz z montażem zadaszenia nad ostatnią kondygnacją

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
pl. Czerwca 1976 roku nr 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 4436088
ursus.wgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 4436088
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus zaprasza do złożenia oferty na:
Remont balkonów wraz z montażem zadaszenia nad ostatnią kondygnacją w budynku przy Ul. Szancera 5.
Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty: określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: UD-XI-WGN.RZL.271.16.2021.DMJ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 12.08.2021 r. do godz. 16:00
Oferty należy składać:
elektronicznie na adres: ursus.wgn@um.warszawa.pl
pisemnie na adres: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus, Ul. Plac Czerwca 1976 R nr 1, 02-495 Warszawa
Oferta będzie rozpatrywana przez zamawiającego, jeżeli zamawiający otrzyma ją przed terminem składania ofert określonym w Ogłoszeniu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty wprowadzenia na budowę.

Wymagania:
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z Ogłoszeniem.
2. Ofertę składa się w oryginale (pisemnie) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną).
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, zamawiający informuje na stronie internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone Ogłoszenie, o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia bez podawania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
7. W sprawach nie ujętych w Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Kryterium/kryteria oceny ofert:
1. Cena - waga - 100%
2. Gwarancja - minimum 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i użyte do nich materiały.
3. Warunki udziału: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane każda o wartości minimum 100 000 zł brutto obejmujące w szczególności roboty elewacyjne. Na potwierdzenie warunku wymagane jest przedstawienie wyłącznie poświadczeń (referencji).
4.Oferty, które zostaną złożone bez dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 3, zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Termin związania ofertą: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy realizująca wydatek: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Osoba do kontaktu: Danuta Majcher tel.: 22 4436088, e-mail: dmajcher@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.