Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
107z dziś
4630z ostatnich 7 dni
17725z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont klatek schodowych

Przedmiot:

Remont klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
ul. 3-go Maja 31
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
(44) 732-37-70, 732-37-71
sekretariat@tbs-piotrkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: 1.100,00 zł.
Nr telefonu: (44) 732-37-70, 732-
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym
przy Ul. Sulejowskiej 37 w Piotrkowie Trybunalskim

1. Przedmiotem zamówienia jest remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy Ul. Sulejowskiej 37 w Piotrkowie Trybunalskim. .
2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie o wartości min. 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto, polegające na: remoncie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub przebudowie lub remoncie generalnym lokalu mieszkalnego lub przebudowie lub remoncie generalnym lokalu usługowego
b) wykonają przedmiotowe zamówienie w terminie do dnia 15.10.2021 r. (za termin zakończenia robót przyjmuje się datę protokołu z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia),
c) zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują warunki w niej zawarte,
d) udokumentują, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1.000.000 zł,
e) udzielą Zamawiającemu gwarancji na roboty inne niż rozbiórkowe na okres min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,
f)nie zalegają w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
g) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, która jest wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2021 r. nie wcześniej niż o godz. 9.10.

Specyfikacja:
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej TBS Sp. z o.o.- www.bip.tbs-piotrkow.pl

Składanie ofert:
5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2021 r. do godz. 9.00 w sposób opisany w 4 SWZ

Wymagania:
7. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający przewidział wniesienie wadium w 1.100,00 zł. Szczegółowy sposób wniesienia wadium opisany jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Michał Majczyna, Adam Łuczyński

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.