Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tczew
Lecha 12
83-110 Tczew
powiat: tczewski
58 530 51 32
inwestycje@gmina-tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 530 51 32
Termin składania ofert: 2021-09-04 15:15:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie na dz. nr 70/13''
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pełno-branżowego projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie na dz. nr 70/13" polegającego na budowie sieci wodociągowokanalizacyjnej w drogach o nr działek 70/13 (droga wewnętrzna), 70/37 (droga wewnętrzna),
70/61- w części działki (droga wewnętrzna), 59/3 - w części działki (droga gminna), obręb Lubiszewo Tczewskie. Działki 70/13, 70/37, 70/61 są objęte planem zagospodarowania przestrzennego). Szacowana długość sieci wraz z przyłączami (do granicy działek) wynosi 1060,00 mb. Celem budowy sieci jest zapewnienie odprowadzenia ścieków i zapewnienizaopatrzenia w wodę działek nr 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11,
70/12, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/26, 70/27, 70/28, 70/29, 70/30, 70/31, 70/32, 70/33, 70/34, 70/35, 70/36, 70/39, 70/40, 70/41, 70/42, 70/43, 70/44, 70/45, 70/46, 70/47, 70/48, 70/49, obręb Lubiszewo Tczewskie (sieć należy doprojektować do granicy działek). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty
w rozdziale 3 Zaproszenia do negocjacji.

CPV: 71322200-3, 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00136883, RIT.271.1.43.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP. Zastosowanie trybu wynika z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy RIT.271.1.36.2021 na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie podstawowym bez negocjacji, publikując ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021 r., nr: 2021/BZP 00087421/01. Otwarcie ofert wyznaczono na 28.06.2021 r. Do upływu terminu na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający zdecydował przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-264f8804-cff7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,,HYDRO-TERM'' Adam Papaj
5.1.2.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 90 A lok. B
5.1.3.) Miejscowość: Malbork
5.1.4.) Kod pocztowy: 82-200
5.1.5.) Województwo: pomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.