Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa i nadzór nad urządzeniami i układami odpopielania

Przedmiot:

Obsługa i nadzór nad urządzeniami i układami odpopielania

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
ul. Warszawska nr 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
tel.85 654 96 11 tel. kom. 887 542 531
ewa.baranowska@enea.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: tel.85 654 96 11 tel
Termin składania ofert: 2021-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa i nadzór nad urządzeniami i układami odpopielania

w ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: OZ/261/EB/U/225/21

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.09.2021r o godz. 11.30 w Budynku A, sala nr 7 w Białymstoku, przy ul Generała Władysława Andersa 15.

Składanie ofert:
termin składania ofert: 2021-09-03
Oferty należy przesłać na adres:

ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, Ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 - 124 Białystok lub złożyć osobiście w Kancelarii w Białymstoku, Budynek A przy ul Generała Władysława Andersa 15 w terminie do dnia 03.09.2021r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.11.2021r. - do dnia 31.10.2023r.

Wymagania:
Wymagane jest wadium w kwocie 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Wykonawcy w dniu 18.08.2021r. mogą wziąć udział w wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się pod numerem tel. 607 987 195 lub 691 912 909
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujące warunki, tj:

Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,

Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,

Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,

Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponują:

ładowarką kołową,

przenośną pompą ,,bibo",

,,węże" zbrojone średnica 1" ok 20 m do prac porządkowych,

,,koleby" pod leje elektrofiltru na czas awaryjnego spustu popiołu,

nagrzewnicą powietrza o mocy ok 2kV w okresie zimowym,

młotkami gumowymi, do ostukiwania rurociągów i pomp pyłowych,

palnikiem propan-butan wraz z butlą z gazem - do udrażniania rurociągów przesypowych w okresie zimowym.
Wykonawcy, którzy dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami obsługi i konserwacji Grupa II E - w zakresie punktu 1; 6; 7; 8; 10, oraz obsługi dźwigu towarowego kategoria I D, w liczbie zapewniającej należyte wykonanie zamówienia w ruchu ciągłym.

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali usługę, polegające na eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w energetyce - co najmniej jedno zamówienie w tym zakresie, o wartości w/w zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN netto i przedłożą co najmniej jedną opinie (referencje) z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wystawione przez Zamawiającego (użytkownika) - na rzecz którego zamówienie było wykonywane.

Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

Wykonawcy, którzy wniosą wadium na warunkach określonych w materiałach przetargowych.
Kryterium oceny ofert:

L.p.

Nazwa Kryterium

Waga (udział procentowy)

K1

CENA

100%
Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu jest Ewa Baranowska, tel.85 654 96 11 tel. kom. 887 542 531; e - mail ewa.baranowska@enea.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.