Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni

Przedmiot:

Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni

Data zamieszczenia: 2021-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: MED Holding S.A
Strzelecka 9
40-073 Katowice
powiat: Katowice
326027101
sekretariat@medholding.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67524
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 326027101
Termin składania ofert: 2021-10-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni w budynku MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 - e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym (...)

Część 1
Pakiet nr 1 DOSTAWA i montaż drzwi wejściowych z kontrolą(.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni: DOSTAWA i montaż drzwi wejściowych z kontrolą dostępu - 2 szt.
2. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zapytania:
1) produkty fabrycznie nowe, nieużywane - rok produkcji nie starszy niż 2020 r.;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2.1 do Zapytania ofertowego;
3) Dostarczone urządzenia powinny być oznakowane znakiem CE;
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, zamontować, uruchomić i przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania dostarczonych produktów.
5) ,,Protokół odbioru" zostanie podpisany po skutecznym uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu i sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot dostawy jest wolny od wad.;
6)Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim);
- karty gwarancyjne (w karcie gwarancyjnej powinna być informacja o adresie najbliższego serwisu gwarancyjnego).
3. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Okres gwarancji przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego ,,Protokołu odbioru";
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na fabrycznie nowe, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia;
3) Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne i materiały potrzebne do ich wykonania) zawarte są w cenie oferty;
4) Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego;
5) Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem lub pocztą elektroniczną;
6) W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji urządzenia;
7) Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu;
8) Obligatoryjna wymiana produktu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia;
9) Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub elementu/podzespołu na nowy wynosi 60 miesięcy i będzie liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia lub elementu/podzespołu na nowy;
10) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
4. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia należy prowadzić w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania jednostek Zamawiającego oraz wzajemną koordynację prac zawartych w Pakietach 1, 2, 3 i 4.
Okres gwarancji
60 miesięcy

Część 2
Pakiet nr 2 DOSTAWA i montaż podłogi technicznej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni - DOSTAWA i montaż podłogi technicznej - 2 szt.
2. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zapytania:
1) produkty fabrycznie nowe, nieużywane - rok produkcji nie starszy niż 2020 r.;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załącznikach nr 2.2. do Zapytania ofertowego;
3) Dostarczone urządzenia powinny być oznakowane znakiem CE;
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, zamontować, uruchomić i przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania dostarczonych produktów.
5) ,,Protokół odbioru" zostanie podpisany po skutecznym uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu i sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot dostawy jest wolny od wad.;
6) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim);
- karty gwarancyjne (w karcie gwarancyjnej powinna być informacja o adresie najbliższego serwisu gwarancyjnego).
3. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Okres gwarancji przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego ,,Protokołu odbioru";
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na fabrycznie nowe, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia;
3) Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne i materiały potrzebne do ich wykonania) zawarte są w cenie oferty;
4) Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego;
5) Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem lub pocztą elektroniczną;
6) W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji urządzenia;
7) Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu;
8) Obligatoryjna wymiana produktu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia;
9) Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub elementu/podzespołu na nowy wynosi 60 miesięcy i będzie liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia lub elementu/podzespołu na nowy;
10) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
4. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia należy prowadzić w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania jednostek Zamawiającego oraz wzajemną koordynację prac zawartych w Pakietach 1, 2, 3 i 4.
Okres gwarancji
60 miesięcy

Część 3
Pakiet nr 3 - DOSTAWA i montaż klimatyzacji

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni: DOSTAWA i montaż klimatyzacji - 3 szt.
2. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zapytania:
1) produkty fabrycznie nowe, nieużywane - rok produkcji nie starszy niż 2020 r.;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2.3 do Zapytania ofertowego;
3) Dostarczone urządzenia powinny być oznakowane znakiem CE;
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, zamontować, uruchomić i przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania dostarczonych produktów.
5) ,,Protokół odbioru" zostanie podpisany po skutecznym uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu i sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot dostawy jest wolny od wad.;
6) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim);
- karty gwarancyjne (w karcie gwarancyjnej powinna być informacja o adresie najbliższego serwisu gwarancyjnego).
3. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Okres gwarancji przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego ,,Protokołu odbioru";
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na fabrycznie nowe, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia;
3) Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne i materiały potrzebne do ich wykonania) zawarte są w cenie oferty;
4) Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 48h od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego;
5) Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem lub pocztą elektroniczną;
6) W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji urządzenia;
7) Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu;
8) Obligatoryjna wymiana produktu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia;
9) Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub elementu/podzespołu na nowy wynosi 60 miesięcy i będzie liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia lub elementu/podzespołu na nowy;
10) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
4. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia należy prowadzić w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania jednostek Zamawiającego oraz wzajemną koordynację prac zawartych w Pakietach 1, 2, 3 i 4.
Okres gwarancji
60 miesięcy

Część 4
Pakiet nr 4 DOSTAWA i montaż systemu do monitoringu tem.(..)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni: DOSTAWA i montaż systemu do monitoringu temperatury powietrza i wilgotności - 2 szt.
2. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zapytania:
1) produkty fabrycznie nowe, nieużywane - rok produkcji nie starszy niż 2020 r.;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku 2.4 do Zapytania ofertowego;
3) Dostarczone urządzenia powinny być oznakowane znakiem CE;
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, zamontować, uruchomić i przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania dostarczonych produktów.
5) ,,Protokół odbioru" zostanie podpisany po skutecznym uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu i sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot dostawy jest wolny od wad.;
6) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim);
- karty gwarancyjne (w karcie gwarancyjnej powinna być informacja o adresie najbliższego serwisu gwarancyjnego).
3. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Okres gwarancji przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego ,,Protokołu odbioru";
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na fabrycznie nowe, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia;
3) Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne i materiały potrzebne do ich wykonania) zawarte są w cenie oferty;
4) Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego;
5) Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem lub pocztą elektroniczną;
6) W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji urządzenia;
7) Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu;
8) Obligatoryjna wymiana produktu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia;
9) Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub elementu/podzespołu na nowy wynosi 24 miesiące i będzie liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia lub elementu/podzespołu na nowy;
10) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
4. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia należy prowadzić w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania jednostek Zamawiającego oraz wzajemną koordynację prac zawartych w Pakietach 1, 2, 3 i 4.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 44221200-7, 51000000-9, 44112220-6, 51000000-9, 39717200-3, 51000000-9, 38931000-0, 51000000-9

Dokument nr: 2021-10592-67524, ZP/UE-I/1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
c) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek zaistnienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie założonym terminie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-03
Data ostatniej zmiany
2021-09-03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 100%.
Punktacja przyznawana Wykonawcom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 100%.
Punktacja przyznawana Wykonawcom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 100%.
Punktacja przyznawana Wykonawcom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 100%.
Punktacja przyznawana Wykonawcom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Michał Nowrotek
tel.: 326027101
e-mail: sekretariat@medholding.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.