Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Krycie dachu budynku przedszkola

Przedmiot:

Krycie dachu budynku przedszkola

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
(083) 352 70 95 do 97 Faks: (083) 352 70 95 do 97 w.33, 604 202 511
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 800 zł
Nr telefonu: (083) 352 70 95 do 9
Termin składania ofert: 2021-09-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Krycie dachu budynku przedszkola Jagiellończyka 7 w Radzyniu
Podlaskim w systemie - MEMBRANA PO LI MOCZNIKOWA NA ZIMNO

Otwarcie ofert: 3. Przeprowadzenie przetargu:
- otwarcie ofert nastąpi 16 września 2021 r. o godz.. 10;30 w świetlicy Spółdzielni;
- ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na godz.14;00 tego samego dnia;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 16 wrzesień 2021r. godz. 10;00
Miejsce: Sekretariat RSM Ul. Wyszyńskiego 14; 21-315 Radzyń Podlaski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 15.10.2021 r

Wymagania:
Wadium: w kwocie 800 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w
Radzyniu Podlaskim -nr 72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na
dzień przed przetargiem.
Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na
poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana ,,Przetarg;
Pokrycie budynku Jagiellończyka 7 w Radzyniu Podlaskim membraną polimocznikową
2. Oferta winna zawierać:
a) cenę wykonania robót i kosztorys szczegółowy wg zakresu rzeczowego - zał. Nr 1
b) referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
c) bazę cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych
,Ogólne warunki realizacji zamówienia.
- oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go,
magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią .
- specyfikacja materiałowa:
- materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać wymagane atesty i
certyfikaty, być dopuszczone do stosowania w budownictwie , oraz odpowiadać
przepisom ustawy o wyrobach budowlanych..
- ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty
liczone będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
- oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie
uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością:
- korzystanie z energii elektrycznej,
- dostęp do wody sieciowej,
a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;
6 Zakres rzeczowy
szczegółowy zakres robót dla zadania zgodnie z zał. nr 1 - przedmiar robót
7. Rozliczenia i gwarancje.
Fakturowanie - jednorazowe po wykonaniu i odbiorze robót.
8. Kaucja gwarancyjna w wysokości 3% zostanie potrącona z faktury końcowej po
uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń
Podlaski.
9.0kres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia
protokółu końcowego odbioru robót.
11.Inne informacje.
- nie zawarcie umowy do 23.09.2021 r.spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór
ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych
w wysokości 10 % wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
10.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami - Krzysztof Musiatowicz.
tel: (83) 352 70 95; 604 202 511

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.