Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Remont oświetlenia na SW"

Przedmiot:

"Remont oświetlenia na SW"

Data zamieszczenia: 2021-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
kzgw@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Remont oświetlenia na SW"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.3.1 Opis prac remontowych
Prace remontowe będą polegały na:
a) wymianie lamp sodowych na ledowe na słupach nad komorą śluzy(montaż przy pomocy adaptera),
b) wymianie lamp sodowych na ledowe na słupach na terenie przyległym( na istniejących wysięgnikach)
c) wymianie lamp sodowych na ledowe na słupach awanportów dolnym i górnym ( na istniejących wysięgnikach),
Lampy powinny być przystosowane do montażu nad wodą.

Oświetlenie przeznaczone do remontu znajduje się na terenie Stopnia Wodnego Smolice
w miejscowości Jankowice gmina Babice.
Remont polega na wymianie istniejących lamp oświetleniowych sodowych 250 W 230V
na lampy uliczne LED 100W IP65 6000K z oprawą wyposażoną w wodoodporną obudowę
z zasilaczem LED umieszczonym wewnątrz lampy i diodami barwy 6000K barwy białej zimnej.
Zakres prac obejmuje:
- demontaż istniejących lamp sodowych ze słupów o wysokości 9 m;
w tym słupy łamane 40 szt. ; słupy stałe 75 szt.(demontaż przy pomocy podnośnika);
- montaż lamp ledowych na słupach 115 szt. - analogicznie słupy łamane 40 szt. słupy stałe 75 szt.

Brama powodziowa jest budowlą kanału Łączany - Skawina wchodzącą w skład Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych Łączany - Skawina. Brama jest umiejscowiona w km 0+535 kanału w miejscowości Łączany gm. Brzeźnica w województwie małopolskim. Brama Powodziowa pracuje w czasie przepływu w Wiśle wód powodziowych, powodując odcięcie kanału od Wisły. Brama powodziowa posiada oświetlenie sodowe generujące wysokie koszty eksploatacji.
W ramach wykonania zadania należy wyposażyć w oświetlenie LED zasuwy, budynki napędów zasuw od strony wody górnej oraz wymienić istniejące oświetlenie budynków na lampy LED od strony wody dolnej .

4.5.2 Zakres prac:
o oświetlenie zasuw bramy powodziowej (po dwie lampy od strony wody górnej i wody dolnej dla każdej zasuwy) sterowanych (niezależnie dla każdej zasuwy) z budki centralnej razem 8 szt. lamp dla 2 zasuw. Wyłączniki oświetlenia zasuw (dla każdej zasuwy osobny) umieszczone w elewacji szafy sterowniczej zasuw w budce centralnej.
o oświetlenie budynków napędów zasuw (budynki zewnętrzne) od strony wody górnej 2 szt. sterowanych centralnie z zegara sterowniczego wraz z istniejącym oświetleniem sodowym 2 szt. od strony wody dolnej. 2 szt. lamp sodowych istniejącego oświetlenia budynków zewnętrznych od strony wody dolnej należy wymienić na LED.
o wymianę istniejącego zegara sterującego na zegar sterujący astronomiczny 1szt.

Wszystkie zainstalowane lampy mają posiadać stopień wodoszczelności IP65. Lampy uliczne LED zainstalowane na budynkach zewnętrznych od strony wody górnej i dolnej o mocy 200W, 6400K o barwie zimnej. Lampy uliczne LED oświetlające zasuwy o mocy 100W i strumieniu światła 6400K o barwie zimnej.

4.5.3 Wykaz robót uwzględnionych.

Są to roboty, których wykonanie należy do obowiązków kontraktowych Wykonawcy mieszczące się w cenie asortymentów robót :
1.uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji przedmiotowego zadania,
2.roboty pomiarowe w tym inwentaryzacyjne niezbędne dla wykonania zadania,
3.działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymogów BHP.
4.opracowanie dokumentacji powykonawczej.

CPV: 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00184744, KR.ROZ.2810.148.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-27 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-27 11:00
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.