Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie wspomagane

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie wspomagane

Data zamieszczenia: 2021-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu
Międzyleska 4
64-730 Wieleń
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
67 256 13 59
mgopswielen@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70037
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wieleń
Wadium: ---
Nr telefonu: 67 256 13 59
Termin składania ofert: 2021-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie wspomagane w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne"
Powstaje w kontekście projektu
RPWP.07.02.02-30-0008/19 - Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne

Część 1
Zadanie 1 Prace w ramach branży budowlanej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja (roboty wewnętrzne) istniejących pomieszczeń w budynku przeznaczonym na mieszkanie wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne".
Pomieszczenia znajdują się w budynku zarządzanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, budynek znajduje się pod adresem: Ul. Podgórna 5, Rosko, gm. Wieleń. Do adaptacji w ramach projektu przeznaczone są: łazienka, pomieszczenie kuchenne, 2 pokoje, korytarz o łącznej powierzchni ok. 70m2.
Celem robót jest przystosowanie, poprzez prace adaptacyjne, istniejących pomieszczeń, na działania wspierające osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne" dofinansowanym ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 1
Prace w ramach branży budowlanej
Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia zawarta jest W Załączniku Nr 1 - Przedmiar Robót Branża budowlana
Informacje wspólne
Zamówienie, na które składają się wyżej wyszczególnione prace opisane w poszczególnych zadaniach, obejmuje również zakup materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich ukończenia.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
1. wykonanie zabezpieczenia i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
2. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
3. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.
4. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych, a po zakończeniu prac - całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca robót,
5. usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
6. wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
7. usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał pod uwagę - przy ustalaniu tego terminu - możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.
Na wykonane prace wymagane jest udzielenie minimum 36-miesięcznej gwarancji.
Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Podgórna 5, Rosko, gm. Wieleń
Termin realizacji zamówienia: Do 30 listopada 2021 r.

Część 2
Zadanie 2 Prace w ramach branży instalacyjnej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja (roboty wewnętrzne) istniejących pomieszczeń w budynku przeznaczonym na mieszkanie wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne".
Pomieszczenia znajdują się w budynku zarządzanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, budynek znajduje się pod adresem: Ul. Podgórna 5, Rosko, gm. Wieleń. Do adaptacji w ramach projektu przeznaczone są: łazienka, pomieszczenie kuchenne, 2 pokoje, korytarz o łącznej powierzchni ok. 70m2.
Celem robót jest przystosowanie, poprzez prace adaptacyjne, istniejących pomieszczeń, na działania wspierające osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne" dofinansowanym ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 2
Prace w ramach branży instalacyjnej
Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia zawarta jest W Załączniku Nr 2 - Przedmiar Robót Branża instalacyjna
Informacje wspólne
Zamówienie, na które składają się wyżej wyszczególnione prace opisane w poszczególnych zadaniach, obejmuje również zakup materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich ukończenia.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
1. wykonanie zabezpieczenia i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
2. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
3. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.
4. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych, a po zakończeniu prac - całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca robót,
5. usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
6. wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
7. usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał pod uwagę - przy ustalaniu tego terminu - możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.
Na wykonane prace wymagane jest udzielenie minimum 36-miesięcznej gwarancji.
Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Podgórna 5, Rosko, gm. Wieleń
Termin realizacji zamówienia: Do 30 listopada 2021 r.

Część 3
Zadanie 3 Prace w ramach branży elektrycznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja (roboty wewnętrzne) istniejących pomieszczeń w budynku przeznaczonym na mieszkanie wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne".
Pomieszczenia znajdują się w budynku zarządzanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, budynek znajduje się pod adresem: Ul. Podgórna 5, Rosko, gm. Wieleń. Do adaptacji w ramach projektu przeznaczone są: łazienka, pomieszczenie kuchenne, 2 pokoje, korytarz o łącznej powierzchni ok. 70m2.
Celem robót jest przystosowanie, poprzez prace adaptacyjne, istniejących pomieszczeń, na działania wspierające osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie ,,Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne" dofinansowanym ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 3
Prace w ramach branży elektrycznej
Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia zawarta jest W Załączniku Nr 3 - Przedmiar Robót Branża elektryczna
Informacje wspólne
Zamówienie, na które składają się wyżej wyszczególnione prace opisane w poszczególnych zadaniach, obejmuje również zakup materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich ukończenia.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
1. wykonanie zabezpieczenia i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
2. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
3. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.
4. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych, a po zakończeniu prac - całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca robót,
5. usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
6. wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
7. usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał pod uwagę - przy ustalaniu tego terminu - możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.
Na wykonane prace wymagane jest udzielenie minimum 36-miesięcznej gwarancji.
Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Podgórna 5, Rosko, gm. Wieleń
Termin realizacji zamówienia: Do 30 listopada 2021 r.

CPV: 45000000-7, 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45000000-7, 45310000-3

Dokument nr: 2021-19129-70037

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki
Gmina
Wieleń
Miejscowość
Rosko

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki
Gmina
Wieleń
Miejscowość
Rosko

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki
Gmina
Wieleń
Miejscowość
Rosko

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1) Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2) Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień - w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na pracach w zakresie dotyczącym części, na którą Oferent złożył ofertę.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-17
Data ostatniej zmiany
2021-09-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 100 % Cena brutto oferty najniższej /cena brutto oferty ocenianej x 100 = Cena
Maksymalnie w ramach kryterium można osiągnąć 100 punktów.
Każde z zadań będzie oceniane odrębnie.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 100 % Cena brutto oferty najniższej /cena brutto oferty ocenianej x 100 = Cena
Maksymalnie w ramach kryterium można osiągnąć 100 punktów.
Każde z zadań będzie oceniane odrębnie.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 100 % Cena brutto oferty najniższej /cena brutto oferty ocenianej x 100 = Cena
Maksymalnie w ramach kryterium można osiągnąć 100 punktów.
Każde z zadań będzie oceniane odrębnie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Lucyna Nawrot
tel.: 67 256 13 59
e-mail: mgopswielen@op.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.