Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie renowacji tarasu

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wykonanie renowacji tarasu

Data zamieszczenia: 2021-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
Telefon: (083) 352 70 95 do 97 Faks: (083) 352 70 95 do 97 w.33
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: (083) 352 70 95 do 97 Faks: (083) 352 70
Termin składania ofert: 2021-10-30 02:00:00
Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiot zamówienia : Wykonanie renowacji tarasu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Komarówce Podlaskiej w systemie Mapei.
6. Zakres rzeczowy.
Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie izolacji w systemie Mapei, wykonanie posadzki z betonowych płytek o gr. 3 cm.
Opis technologii.
1/ Technologia wykonawstwa - niecka fontanny 1/ Przygotowanie podłoża
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zaolejenia, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zapraw. Usunięcie tych warstw należy dokonać, np. przez frezowanie, śrutowanie, mycie wysokociśnieniowe. Podłożę powinno być chłonne.
Prace wstępne - usuwanie starej okładziny ceramicznej, inne
1. Usunąć skorodowaną warstwę, podkładu cementowego i wszystkie zabrudzenia
2. Usunąć słaby jastrych aż do warstw mocnych i nośnych. Podłoże musi mieć wytrzymałość na ściskanie min. 16 N/mm2
3. W razie konieczności usunąć wszystkie warstwy aż do płyty konstrukcyjnej. Usunąć luźne i niespójne części aż do litego betonu
4. Przy widocznym zbrojeniu oczyścić korozje, a zbrojenie zabezpieczyć, specjalną zaprawą cementową MAPEFER 1K - dwuwarstwowa aplikacja
5. Następnie podłoże naprawić przy pomocy produktu Planitop 400.
W przypadku pojawienia się rys i spękań stropu, należy wziąć pod uwagę jego naprawę, przy pomocy żywic iniekcyjnych
21 Reprofilacja podłoża (wariantowo)
Wyrównywanie podłoża betonowego tub iastrychu w celu wykonania warstwy spadkowej, wygładzającej (1.5-2%) - NIVOPLAN PLUS zmieszany z Planicrete- zastosować w przypadku istnienia już niewielkiego spadku, a do napraw należy użyć PLANITOP 400.
al PLANITOP 400
Planitop 400 - Szybkosprawna tiksotropowa, o regulowanym skurczu zaprawa do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowana w zakresie grubości warstwy od 3 do 40 mm. Średnia wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 45 N/mm2
Sposób nakładania: Mieszanka Planitop 400 nadaje się do nakładania szpachlą na podłoże nośne, czyste, wolne od zanieczyszczeń i części luźno związanych, mające fakturę chropowatą. Przed aplikacją mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą.
Materiał Opak. Zużycie Cena jed.
Planitop 400 worek 25 kg 18,5 kg/m2/1cm
b/NIVOPLAN PLUS
Zaprawa wyrównująca Nivoplan Plus służy do wykonywania wyrównywania powierzchni podłóg, ścian i sufitów wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do wykonywania spadków na tarasach a także uzupełniania ubytków i miejscowych nierówności podłoża do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm. klasyfikowaną jako CS IV o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej przynajmniej 20 MPa. Do wyrównania podłoży żelbetowych należy ją zmodyfikować przy użyciu emulsji Planicrete w
lości 0,7-1,0kg na worek, zastępując odpow ednią ilość wody.
Materiał Opak. Zużycie Cena jed.
Nivoplan Plus worek 25 kg 15kg/m2/1cm
Planicrete poj. 25 kg ok. 0,7-1,0 kg / 25kg Nivoplan Plus
Montaż obróbki blacharskiej- Adesilex PG4- Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy o zmodyfikowanej reologii do połączeń konstrukcyjnych, jest przeznaczony zarówno do wklejania syntetycznych taśm hydroizolacyjnych oraz do montażu, naprawy i doszczelnień podłoży budowlanych takich jak: żelbet, metal i kamień naturalny Obróbka blacharska
1. Przy czole balkonu, w strefie przeznaczonej na obróbkę blacharską, jastrych powinien być cieńszy o ok. 5 mm. od wyznaczonej, wierzchniej linii spadkowej.
2. Obróbka blacharska nie powinna ,,wchodzić" głębiej niż 6-8 cm, pod płytkę.
3. Wyschnięty jastrych w strefie przeznaczonej do montażu obróbki blacharskiej pokryć żywicą epoksydową Adesilex PG4
4. Rozłożyć suche i czyste blachy obróbki.
5. Wkleić blachy - dyblować w gęstej siatce.
6. Pokryć żywicą górną cześć blachy, w pasie który będzie pod płytką. Zwrócić uwagę na zakrycia miejsc z kołkami.
7. W czasie kiedy żywica jest jeszcze ,,świeża" - przesypać ją obficie piaskiem kwarcowym np. o frakcji 1,2 mm. Docisnąć kruszywo packą do żywicy w celu jego zakotwienia (rysunek poniżej)
8. Obróbkę blacharską, w pasie przeznaczonym do obłożenia płytkami (nie więcej niż 7 cm) pokryć cienką warstwą kleju epoksydowego i posypać suchym piaskiem kwarcowym. Prace wykonać min. 24 godz. przed aplikacją hydroizolacji.
9. Obróbka blacharska powinna być umiejscowiona niżej aby hydroizolacja była równa i umożliwiała swobodny wypływ (wykroplenie) wody ze strefy podpłytkowej.
Materiał Opak. Zużycie Cena jed.
Adesilex Pg 4 poj. kombi 2 kg 1,55 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Wykonanie izolacji poziomej dla ochrony warstwy konstrukcyjnej.
a/Mapethene Primer W- Preparat gruntujący do membran z linii Mapethene do stosowania w niskiej temperaturze, jest materiałem przeznaczonym do gruntowania podłoży mineralnych przed aplikacją membran z linii Mapethene w niskiej temperaturze
Materiał Opak. Zużycie Cena jed.
Mapethene Primer W Wiadro 10 kg Ok. 0,1-0,2 kg/m2
b/Mapethene LT- jest samoprzylepną membraną hydroizolacyjną składającą się z bitumicznej (bitum modyfikowany polimerem) warstwy klejącej i podwójnie laminowanej folii polietylenowej o wysokiej gęstości (HDPE). Mapethene LT jest przeznaczona do wykonywania hydroizolacji zewnętrznych ścian betonowych, fundamentów ceglanych i z bloczków, piwnic, płyt posadzkowych i garaży podziemnych. Podczas układania membrany na powierzchniach poziomych odkleić papier ochronny z około 20 cm membrany, ułożyć rolkę w kierunku, w którym będzie rozwijana, a następnie rozwinąć rolkę Mapethene LT. W miarę rozwijania membrany odrywać papier ochronny, tak aby membrana równomiernie przylegała do podłoża. Zakłady między dwiema rolkami lub kawałkami membrany powinny wynosić przynajmniej 5 cm, a gumowane paski na brzegach membrany dodatkowo wzmacniają szczelność w miejscach łączeń. Ułożyć membranę stroną z folią HDPE na rolce już ułożonej na podłożu, usunąć pasek ochronny z bocznego paska i przykleić kolejną rolkę. Należy upewnić się, że zakłady między fragmentami membrany prawidłowo na siebie zachodzą, następnie gumowym wałkiem docisnąć membranę w miejscach zakładów. Do przeszpachlowania zakończeń (styk z murem) należy użyć produkt Plastimul Repair
Następnie izolację Mapethene LT, należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV uszkodzeniami mechanicznymi przez przykrycie jej geowłókniną PES o gęstości min. 150g
Materiał Opak. Zużycie Cena jed.
Mapethene LT Rolka 20m 1,1/m2

Otwarcie ofert: o otwarcie ofert nastąpi 30 października 2021. o godz. 10.30 w świetlicy Spółdzielni;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 30 październik 2021 r. godz 10.00
Miejsce: Sekretariat RSM Ul. Wyszyńskiego 14; 21-315 Radzyń Podlaski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 10 listopada 2021 r.

Wymagania:
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana ,,Przetarg -
renowacja tarasu w Komarówce".
2. Oferta winna zawierać:
a) Ceny materiałów netto występujących w zestawieniu produktów firmy Mapei niezbędnych do wykonania zadania - zał. Nr 1.
b) bazę cenową do wykonania robót. 3 . Wadium: nie wymagane.
o ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na godz.1400 tego samego dnia;
o wybrany oferent zobowiązuje się do podpisania umowy do dnia 07.10.2021.
5. Ogólne warunki realizacji zamówienia.
o oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go, magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie
z technologią.
o Przed zamówieniem materiałów należy dokonać obmiaru robót.
o Roboty rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym zgodnie z podaną bazą cenową i cenami materiałów w oparciu o obowiązujące KNRy.
Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością:
o korzystanie z energii elektrycznej,
o dostęp do wody sieciowej,
7. Kryteria wyboru i oceny ofert.
? cena - 80 %
? wiarygodność - 20 %;
8. Rozliczenia i gwarancje.
o Fakturowanie jednorazowe po zakończeniu i odbiorze robót;
o na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia protokółu końcowego odbioru robót.
8. Inne informacje.
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10 % wartości umownej,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez pisemnego uzasadnienia
Radzyń Podlaski, wrzesień 2021 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.